Posts | Comments | Email

Posts Tagged iskanje službe

Honorarno delo, manj obremenitev

Honorarno delo je primerno za vse, ki žejo manj obremenitve . Od redne zaposlitve se honorarno delo razlikuje v manjšem obsegu, ugodnostih, sodelovanje poteka po dogovoru. Možnosti za takšno delo so v določenih obdobjih leta večje, v drugih manjše. Kar velja upoštevati pri iskanju. Razlog

06.25.2016| delo |

No Comments