Posts | Comments | Email

Posts Tagged internet

Internet je v računalniško omrežje povezanih več omrežji

Internet je računalniško omrežje, v katerega je povezanih več omrežji. Dostop do interneta ima danes velika večina gospodinjstev, veliko ljudi tudi redno uporablja internet. Največjo skupino uporabnikov interneta predstavljata skupini uporabnikov starih od šestnajst do štiriindvajset ter pe

11.15.2017| dom |

No Comments

Spletno oglaševanje, omogoča spletno poslovanje

Spletno oglaševanje omogoča spletno poslovanje Preko spleta se danes ustvari pomemben delež celotnega prometa, večino zaslug za to ima spletno oglaševanje. Pod to aktivnost se šteje aktivnosti, kot so informiranje kupcev, navezovanje stikov, prodajo ter poprodajne storitve . V osnovi je spl

11.17.2016| digitalni marketing |

No Comments
Internet Ljubljana, informacijska prestolnica

Internet Ljubljana, informacijska prestolnica

Internet Ljubljana omogoča, da uporaba spleta izboljša kakovost bivanja prebivalcem kot obiskovalcem. Prebivalci in obiskovalci Internet Ljubljana s pridom izkoriščajo na različne načine. Prebivalci predvsem klasično podporo telefonov, računalnikov, televizorjev ter naprav, ki jih lahko u

09.25.2016| Storitve |

1 Comment
Spletni marketing vpliva na splet

Spletni marketing vpliva na splet

Spletni marketing ima vpliv na mnoge različne lastnosti spleta . Dosegljivost spleta je odvisna od več različnih dejavnikov. Splet sestavljajo predvsem spletne strani, ki ponujajo različne spletne vsebine . Spletne vsebine obiskovalci delijo na zanimive, manj zanimive in ne zanimive. Zanimive

05.27.2015| Optimizacija |

No Comments