Posts | Comments | Email

Posts Tagged humana dejavnnost

Delo v zdravstvu je humana dejavnost

Delo v zdravstvu je humana dejavnost

Delo v zdravstvu je humana dejavnost. Ko govorimo na temo, delo v zdravstvu, imamo največkrat v mislih poklic zdravnika. Delo v zdravstvu poleg poklica zdravnika zahteva aktivnosti mnogih drugih zaposlenih. Da lahko delo v zdravstvu poteka kakovostno in odlično morajo biti dobro razporejene vse

07.31.2014| Uncategorized |

No Comments