Posts | Comments | Email

Posts Tagged finanicranje

Prodaja podjetja, velika priložnost

Prodaja podjetja, velika priložnost

Prodaja podjetja je velika priložnost . Velika priložnost je prodaja podjetja tako za prodajalca kot za kupca. Za prodajalca je prodaja podjetja velika priložnost, ker s tem uresničuje svoje cilje. Kupcu prodaja podjetja pomeni velike pridobitve. Velika pridobitev je lahko od primera do prime

08.28.2015| Uncategorized |

No Comments