Posts | Comments | Email

Posts Tagged dodatno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje, modra odločitev

Dopolnilno zavarovanje je modra odločitev . Modra odločitev je dopolnilno zavarovanje, ker zavaruje človekov največji zaklad, to je zdravje. Od najstarejših časov do danes je zdravje cenjeno in temu primerno varovano. Vedno si je človek želel predvsem dobrega počutja skozi čim daljše ča

05.30.2015| Zavarovanje |

No Comments