Posts | Comments | Email

Posts Tagged borza

Tečajnica ljubljanske borze, gibanje cen delnic

Tečajnica ljubljanske borze prikazuje vrednost delnic na določen dan. Ljubljanska borza je v novejši zgodovini razmeroma mlada ustanova. Začeti je delovala pred nekaj več kot četrt stoletja. Pred tem je delovala v začetku dvajsetih let minulega stoletja, ukinjena pa je bila sredi druge sve

02.24.2016| finance |

No Comments