Posts | Comments | Email

Posts Tagged adr certifikat

Adr, mednarodni sporazum o prevozu nevarnih snovi

Adr certifikat za prevoz nevarnih snovi lahko pridobi vsak, ki je dopolnil enaindvajset let in opravlja delo voznika. S pridobljenim adr certifikatom lahko voznik prevaža nevarne snovi v Sloveniji ter nekaterih tujih državah. To so Albanija, Andora, Azerbejđan, Belorusija, Belgija, BiH, Bolgarija

03.14.2018| Izobraževanje |

No Comments