Posts | Comments | Email

Šrilanka, država na obali indijske podceline

Šrilanka je država na obali indijske podceline . Ime Šrilanka je novejše, pred tem se je območje današnje države Šrilanka imenovalo Cejlon.

Na območju indijske podceline velja Šrilanka kot pomembno stičišče poti. Geografska danost izvira iz časov nastanka sveta in kontinentov, vsi pomorščaki, ki so odkrivali neznani svet, pa so kmalu prišli do zaključka, da je Šrilanka točka, kjer je dobro obnoviti zaloge pred potovanjem. Danes Šrilanka to prednost izkorišča in jo bo zagotovo tudi v prihodnosti. Še naprej bo veljala kot pomembna pomorska povezava med jugovzhodno in zahodno Azijo. Pomorske poti, ki jih Šrilanka povezuje v preteklosti niso pomenile zgolj kot dobra lastnost in prednost. Ozemlje so si mnogi pomorščaki prisvajali, nezadovoljstvo domačega, lokalnega prebivalstva pa je je prerastlo v razne spopade. Šrilanka je s stičiščem poti pridobila razne kulture in običaje, katere so pomorščaki prinesli s seboj. Na območju države Šrilanka sta davni, lahko bi rekli izvirni verstvi budizem in hinduizem. V novejšem času so se na ozemlju države Šrilanka pojavili tudi verniki, ki prisegajo na krščanstvo ter islam. Šrilanka je zaznamovana z poljedelstvom. Značilni proizvodi , ki uspevajo na ozemlju države Šrilanka so Čaj, cimet in kavčuk. Z spremembami v razvoju tehnologije in družbe, se je gospodarstvo usmerilo v proizvodnjo hrane in tekstila. Zgodovina je kot rečeno zaznamovana z pomorskimi potmi med posameznimi obalnimi deli Azije. Mesto Colombo je nastalo po prihodu Portugalcev. Otok je kmalu postal zanimiv za nizozemske pomorščake. Ozemlje so si ne le prisvojili, ampak so tudi preprečevali priseljevanje drugih prišlekov. Takšni ukrepi so dober povod za večje ali manjše spopade. Več manjših spopadov se je na Šrilanki počasi akumuliralo v večji vojaški spopad, to je vojno. Vojna se je vnela med Nizozemsko in Portugalsko, končana pa je bila leta 1658, zmagovalci so postali Nizozemci.

Šrilanka je zanimiva destinacija na križišču azijskih pomorskih poti.

Leave a Reply