Posts | Comments | Email

Šrilanka, država na jugovzhodni obali indijske podceline

Šrilanka je država na jugovzhodni obali indijske podceline . Nekdaj se je Šrilanka imenovala Cejlon, predstavljala pa je zelo pomembno stičišče poti. V zgodovini je bila Šrilanka oziroma nekoč Cejlon, pomembna zaradi pomorstva. Pomorščaki, ki so potovali med raznimi kontinenti, so večkrat na poti potrebovali pristanišča, kjer so ali tovorili, raztovarjali ali se oskrbeli s hrano. Na pomorskih zemljevidih je Šrilanka veljala kot pomembna pomorska povezava med zahodno in jugovzhodno Azijo. Pomorske poti so v veliki meri zaznamovali otok, saj so se ozemlja otoka polastili razni osvajalci, med osvajalskimi težnjami so izbruhnili tudi spori, kateri so privedli do večjih spopadov.

V davnih obdobjih je Šrilanka predstavljala središče nekaterih verstev. Davna verstva, katerih središče je bila Šrilanka sta bila hinduizem in budizem. Otok Šrilanka danes poda več verstev. Starodavno prisotnim veram, kot sta hinduizem in budizem so se pridružile še nekatere druge vere. Tako se na ozemlju tropske države Šrilanka sreča še vernike, ki pripadajo islamu in krščanstvu.

Danes ljudje, ki živijo na otoku Šrilanka opravljajo različne dejavnosti in aktivnosti. Najbolj značilna dejavnost je poljedelstvo. Na plantažah se sreča različne kulture. Najbolj značilni predstavniki poljedelstva so čaj, cimet in kavčuk. Spremembe v družbenem življenju so prinesla razna gibanja, katera so vplivala na prenekatero spremembo. Veliko poudarka je bilo namenjenega proizvodnji hrane in tekstilni industriji. Zgodovina države je zelo pestra, stare kulture so se na otoku naselili že v 6. stoletju pred našim štetjem. Pomembni del zgodovine otoka Šrilanka predstavlja obdobje kolonizatorjev. Colombo, največje mesto je nastalo s prihodom Portugalcev leta 1505. Kasneje so otok zavzeli Nizozemci, z ukrepi so onemogočili priseljevanje drugih narodov. Znana je tudi vojna med Portugalci in Nizozemci, ki se je leta 1658 končal v korist Nizozemske. Med pomembnimi opisovalci otoka Šrilanka je tudi Marco Polo, beneški trgovec in popotnik. V svojih spisih je med drugim opisal tudi otok Šrilanka.

Leave a Reply