Posts | Comments | Email

Srce, pomemben človeški organ

Srce je pomemben človeški organ . Njegova poglavitna značilnost je ritmično delovanje. Srce spada med organe obtočilnega sistema. Poglavitna naloga srca je poganjanje krvi po človeškem telesu. Srce in njegovo značilno ritmično delovanje je pogojeno z delovanjem posebnega mišičnega vlakna. Posebno mišično vlakno, ki srcu omogoča ritmično delovanje je ritmovnik. Srce svoje ritmično delovanje ne dolguje le ritmovniku. Poleg ritmovnika srce v ritmičnem taktu ohranjajo posebne živčne celice.

Današnje srce je nekoliko drugačne od srca naših davnih predhodnikov. Mnoge zgradbe izpred več stoletji nakazujejo, da so bili ljudje svoj čas nižji. Ker so bili nižji je to za srce pomenilo manj zahtev po dovajanju krvi do posameznih delov telesa. Skladno s tem je bilo srce manjše, saj potreb po večjem ni bilo. Oskrbovanje tkiv z hranilnimi snovmi je bila v obeh primerih, tako nekoč, kot tudi danes, poglavitna naloga, ki jo srce ima. Poleg tega srce skrbi za aktivno in uspešno odvajanje produktov metabolizma iz človeškega telesa.

Človeško srce je podobno srcu sesalcev . Seveda v osnovnih lastnostih. Bistvene osnovne lastnosti, na katerih temelji podobnost srca vseh sesalcev je njegova razdelitev na dve enoti. Srce je tako predeljeno na dva preddvora in dva prekata. Delovanje srca poteka tako, da pretaka kri preko glavne vene v desni preddvor. Nato kri od desnega preddvora teže preko zaklopke v desni prekat. Nato srce od desnega prekata prenese kri v pljuča. Kri v pljučih se oskrbi z kisikom. Z kisikom obogatena kri se nato vrne v srce, natančneje po pljučnih venah v levi preddvor. Iz levega preddvora teče preko zaklopke v levi prekat. Levi prekat ima močno mišično steno. Iz levega prekata kri steče v glavno telesno arterijo. Glavna telesna arterija je aorta. Oskrbuje se z krvjo iz levega prekata srca. Srce nato črpa kri iz glavne telesne arterije v žile Srce je različno od človeka do človeka.

Leave a Reply