Posts | Comments | Email

Srce, lahko varujemo

Srce lahko učinkovito okrepimo ter tako izboljšamo številne lastnosti.

Učinkovito srce je predvsem tisto, ki je sposobno prečrpati določeno količino krvi obogatene s kisikom. S kisikom bogato kri srce pošilja do vseh organov. V primeru, da srce ne zmore poslati dovolj kakovostne krvi lahko nastanejo številne težave. Predvsem je srce pomembno krepiti, da bo sposobno poslati do vseh organov optimalno količino s kisikom obogatene krvi. Okrepljeno srce pripomore k zmanjšanju možnosti številnih zdravstvenih težav in bolezni. Zdravstvene težave se pojavljajo v različnih življenjskih obdobjih. Načeloma je več zdravstvenih težav v odrasli dobi in v starosti. Čas za ukrepanje pa je predvsem v obdobju, ko je delovanje celotnega organizma optimalno. Takrat so možne tudi spremembe. Spremembe mora človek najprej prepoznati kot koristne. S tem bo tudi spoznal potrebo, če ne celo kar nujo po spremembah. Koristi so precejšnje. To najbolje vedo osebe, ki so z aktivnim in bolj zdravim življenjem že dosegli spremembe. Počutijo se bolje, v času, ko so težave z zdravjem sezonske narave bol pogoste nimajo težav, na splošno je njihovo počutje boljše. Za srčno zdravje je pomembna tako prehrana kot tudi gibanje ter dovolj počitka. Prehrana človeka je od primera do primera različna. Za srce je priporočljiva zdrava prehrana, ki omogoča dobro delovanje. Na žalost je v tradicionalni prehrani vse preveč primerov prehrane, ki ne najbolj koristi srcu. Odločitev za zdravo prehrano je velikokrat odklon od tradicionalne prehrane. Vendar tradicionalne prehrane ne gre posploševati. Različni deli dežele imajo različno prehrano. Med njimi najdemo tudi primere zdrave prehrane v tradicionalnih jedeh. Gibanje prav tako koristi srcu. Osebe, ki veliko gibajo imajo srce bolj krepko, manj se utrudijo ob povečanih naporih, na splošno se bolje počutijo. Gibanje si lahko vsak privošči, pozitivni učinki so tako praktično brezplačni.

Srce velja pravočasno zaščititi z vsem, kar mu prinaša več zdravja in optimalnega delovanja.

Leave a Reply