Posts | Comments | Email

Športna prehrana, ritem aktivnega življenja

Športna prehrana omogoča aktivno življenje športnika ali rekreativca.

Aktivno življenje športna prehrana omogoča, ker prinaša potrebno energijo. Pri tem je pomembno zavedanje, da je športna prehrana v marsičem drugačna od navadne prehrane. Zahteve, ki jih ima športna prehrana so usmerjenje k optimalnemu zagotavljanju energije športniku. Oseba, kateri je namenjena športna prehrana , torej športnik, ima zahteve ne le v energiji ampak tudi izkoristku energije. Zato športna prehrana zadeva tudi proces prebave. Športne aktivnosti obremenjujejo telo. Energija, ki je zato potrebna, pa predstavlja le del energijskih potreb. Zavedati se je potrebno, da ima telo energijske potrebe enako izražene tudi v drugih funkcijah. Te funkcije zagotavljanje normalnega delovanja organizma. Tako se velikokrat preveč poudarka daje energiji, manj pa na ustvarjanju energije. Energijo dobimo preko hrane. Vendar hrana sama po sebi ne more dajati energijo. Da lahko hrana daje energijo je potreben proces prebave. Pri procesu prebave kot končni rezultat dobimo energijo ter odvečne snovi, katere telo na razne načine izloča. Proces prebave je pri športniku veliko bolj kompleksen iz zahteven. Sam proces zahteva večjo energijo, hkrati pa mora energijo zagotavljati tudi porabnikom, kateri omogočajo športno aktivnosti. Ob izvajanju športnih aktivnosti je proces prebave tudi obremenjen. Zato je veliko zahtev usmerjenih tudi v enostaven in hiter proces prebave. Tega omogočajo določena živila. Bolj kot je športna aktivnost intenzivna, bolj moramo paziti na proces prebave. V primeru, da proces prebave ne more opraviti svojih nalog, bo motena tudi športna aktivnost. Občuti se jih kot pomanjkanje energije, kot bolečine, v skrajnih primerih pa se pojavi tudi izločanje hrane. Največkrat težave temeljijo na dejstvu, da organizem iz različnih vzrokov ne more izvesti procesa. Težave so različne, posledično jih tudi različno občutimo. Pri manj intenzivnih naporih težav ni. Prehrano je moč določiti dovolj časa prej ter po aktivnosti.

Športna prehrana je zahtevna zaradi kompleksnosti vseh potrebnih aktivnosti.

Več o tem

Leave a Reply