Posts | Comments | Email

Spletno oglaševanje, uveljavljena tržna novost

Spletno oglaševanje je uveljavljena tržna novost .

Tržna novost je spletno oglaševanje, ker je še razmeroma nova alternativa klasičnemu oglaševanju in ni izkoriščena skladno zmožnostmi. Uveljavljena pa je na nekaterih področjih oziroma za določen segment kupcev. Lahko bi ji rekli ključna oziroma prevladujoča oblika oglaševanja. V primerjavi s klasičnim oglaševanjem in kar nekaj prednosti, zaradi njih so se tudi zgodile številne spremembe deleža oziroma priljubljenosti. Klasično oglaševanje je povezano s stroški, spletno oglaševanje je v mnogih primerih brezplačno. V drugi primerih pa je spletno oglaševanje plačljivo glede na učinek oziroma učinke. To omogoča še pred kratkim neslutene možnosti za preprostega uporabnika. Blago ali storitve lahko oglašuje brezplačno praktično po vsem svetu. Klasično oglaševanje ni le omejeno na ožje področje je tudi veliko bolj statično. Uspešno spletno oglaševanje seveda ni le naključje, ampak za njim velikokrat stoji veliko aktivnosti. Kot vsaka oglaševalska aktivnost je odvisna od mnogih dejavnikov, ključna sta predvsem trg in povpraševanje. Na manjših trgih je povpraševanje manjše, večje pa ima tudi večje težave. Prestavljajo jih večja konkurenca, težja je komunikacija ter podpora. Na slovenskem trgu je spletno oglaševanje zato potrebno prilagoditi posebnostim, enako se mora slovenski oglaševalec na tujih mediji prilagoditi tujim posebnostim. Slovenski oglaševalec mora praktično v vsakem primeru poznati tuj jezik, dobrodošlo je tudi poznavanje tujih potrošniških navad ter na splošno poznavanje tujega trga. Konkurenca je večja, znanje jezika in poznavanje potrošniški navad pa je velikokrat ločnica med uspehom in neuspehom. Za spletno oglaševanje na nekaterih trgih je značilno, da ima znanje jezika velik pomen. Kupci se na slabo znanje jezika odzovejo negativno, saj dobijo občutek nezaupanja. Priložnosti se pojavljajo predvsem v tržnih nišah, kjer je ponudba izjemna in nimajo tujci veliko drugih alternativ. V teh primerih strah pred nezaupanjem premaga omejena ponudba in izjemnost oglaševanega.

Spletno oglaševanje ima številne prednosti, za večji uspeh pa zahteva številne dodatne aktivnosti.

Leave a Reply