Posts | Comments | Email

Spletno oglaševanje, omogoča spletno poslovanje

Spletno oglaševanje omogoča spletno poslovanje

Preko spleta se danes ustvari pomemben delež celotnega prometa, večino zaslug za to ima spletno oglaševanje. Pod to aktivnost se šteje aktivnosti, kot so informiranje kupcev, navezovanje stikov, prodajo ter poprodajne storitve . V osnovi je spletno oglaševanje enostavno in učinkovito, če ga primerjamo s klasičnim oglaševanjem. Klasično oglaševanje je potekalo preko tiska, radia, televizije, telefona ter na številne druge načine. V primerjavi z klasičnimi načini ima spletno oglaševanje kar nekaj prednosti. Tisk in drugi mediji klasičnega oglaševanja so delovali z zamikom, kar pomeni časovno oddaljenost med oddajo oglasa ter njegovo objavo. Pred objavo je bilo poleg tega opraviti vrsto aktivnosti, kot je postavitev oglasa, izdelava oglasa ter druge aktivnosti. Proti klasičnemu oglaševanju je spletno oglaševanje s tega vidika prava revolucija, skrajšan je čas ter poenostavljen postopek od oddaje oglasa do objave. Potreben čas je lahko minimalen, saj potrebuje naročnik zgolj vpisati željeno vsebino ter oddati oglas. Takšno spletno oglaševanje omogočajo spletne strani, ki so namenjene aktivnosti obveščanja kupcev. Področje je lahko splošno ali specifično. Pri splošnem področju se lahko odločajo za oglaševanje praktično vsega kar je mogoče tržiti na trgu. Specifično spletno oglaševanje pa je namenjeno zgolj določenemu delu trga. Oblikovanje oglasa je v veliki meri avtomatizirano in poenostavljeno. Celoten trg je razdeljen na posamezne skupine, te pa so nadalje podrobneje predstavljene in razdelane po svojih značilnosti. Takšna razdelitev in razdelanost omogoča, da potencialni kupec lažje najde kar išče. Razdelanost po najbolj karakterističnih značilnostih omogoča, da kupec preko njih najde ustrezno ponudbo. Pri tem lahko izbere eno, več ali vse karakteristične značilnosti določene ponudbe. Druga oblika je spletno oglaševanje podobno oglaševanju na televiziji. Na dogovorjenem mestu ob obisku spletne strani pojavi točno določen oglas. Njegove lastnosti so dogovorjene z lastnikom spletne strani oziroma njegovim predstavnikom.

Spletno oglaševanje je sodoben način soočanja ponudbe in povpraševanja.

Leave a Reply