Posts | Comments | Email

Smučanje v Italiji, priljubljen zimski šport

Smučanje v Italiji je priljubljen zimski šport . Smučanje v Italiji je pomembno saj prinaša tako državi kot državljanom koristi.

Kot turistična dejavnost je smučanje v Italiji pomembno,saj prinaša koristi. Je gonilna sila zimskega turizma na alpskih območjih. Smučanje v Italiji se je razvilo podobno hitro in v praktično enakem času kot v drugih alpskih deželah. V enaki meri je
smučanje v Italiji omogočalo lažje življenje na alpskih področjih. Z večanjem pomena turizma se je
smučanje v Italiji, kot turistična dejavnost začela razvijat, kot dodatna ali dopolnilna dejavnost letnega turizma. Smučanjev Italiji se je na ta način začelo razvijati v obdobju meščanstva. Meščanstvo in premožnejši sloji prebivalstva so si na deželi želeli za krajše ali daljše obdobje izboljšat življenjske razmere. V mestih so bile življenjske razmere slabe zaradi onesnaženja vode, zraka, pogostih bolezni in drugih slabih življenjskih razmer. Z razvojem prometnih povezav, posebno železnice so postali oddaljeni kraji na deželi dostopnejši s hitrejšo povezavo. Današnja severna Italija oziroma njen alpski del je v tem pogledu napredoval tudi na drugih področjih.

Smučanje v Italiji pomeni pomemben delež zimskega turizma. Italija, kot znana turistična dežela, lahko na ta način ustvari pomemben vir dohodkov v zimskih mesecih. V dejavnost zimskega turizma je vključenih veliko zaposlenih, koristi pa se kažejo tudi v industrijskih in drugih storitvenih dejavnostih. Poleg turizma je pomembno smučanje v Italiji zaradi tekmovalnega značaja aktivnosti. Mnoge tekme, tudi svetovnega ranga se odvijajo v Italiji, kar prinaša ljudem in gospodarstvu precejšnje koristi. Poleg zime in obdobja, ko so površine prekrite s snegom, se koristi, ki jih smučanje v Italiji ima, kažejo tudi v obdobjih, ko te iste površine niso prekrite s snegom. Same površine se da prijetno s koristnim izkoristiti v turistične ali druge gospodarske namene. Smučanje v Italiji je Slovencem dobro znano, nekaj znanih smučišč je tik ob meji z Slovenijo.

Preverite zanimivo ponudbo smučanja v Italiji http://www.skifun.si/italija/

Leave a Reply