Posts | Comments | Email

Smučanje priljubljen zimski šport

Smučanje je priljubljen zimski šport .

Danes smučanje poznamo predvsem kot rekreacijo, zabavo in šport, v preteklih obdobjih pa je bilo smučanje sredstvo za gibanje in premikanje. V deželah z obilico snežne odeje je smučanje predstavljalo poceni in učinkovit prevoz na krajše ali daljše razdalje. Smuči kot prevozno sredstvo so poznali tudi v slovenskih krajih, predvsem so po tem znane Bloke, območje Predmeje ter drugi slovenski kraji in območja z obilico snežnih padavin. Smučanje v starodavnih časih je bilo nuja in potreba. Debela snežna odeja je preprečevala prevoznost z drugimi sredstvi kot so konjska in druga vprega, tudi hoja ni bila mogoča zaradi vdiranja snega. Prijetno s koristnim je
smučanje izkoristilo hitrost gibanja in ne vdiranje pod nogami. Za počasnejše gibalne zahteve je smučanje imelo alternativo v gibanju s pomočjo krpelj. Smučanje je bilo v starih časih omogočeno na sila preproste načine. Za smuči so domačini uporabili vse, kar je bilo podobno smučem, torej v osnovni dvema tanjšima in ožjima deskama, ki sta bili dolgi približno toliko kolikor je bil visok smučar. Višino, širino, debelino so prilagajali na eni strani glede na dostopnost materialov, na drugi strani potrebam. Nobeno presenečenje za starejše generacije smučarjev, ki so s takšno opremo smučali ni uporaba delov soda ali kakšne podobnega priročnega predmeta. Uporaba bolj ali manj naprednih materialov, tehnik in postopkov je bila seveda povezana z njihovo možnostjo in dostopnostjo, sposobnostjo graditelja, ter predvsem potreb. Kdor je potreboval smuči za krajše zabavne spuste po bregu za domačo vasjo, je imel jasno manjše zahteve kot nekdo, ki je smuči uporabljal dnevno za premagovanje daljših razdalj. Premožnejšim in vsem, ki so smuči dodobra izkoristili tudi višja investicija izdelave z točno določenimi kakovostnimi materiali, s točno določenimi postopki pri točno določenem mojstru izdelave ni predstavljala hudega finančnega bremena.

Smučanje je starodavna aktivnost ljudi z alpskih območji.

Leave a Reply