Posts | Comments | Email

Slovenj Gradec, koroška prestolnica

Slovenj Gradec je koroška prestolnica .

Nahaja se na severovzhodu Slovenije, pod mogočnim masivom Karavank, predstavljajo severno meje dežele na sončni strani Alp. Slovenj Gradec je hkrati
koroško mesto in mestna občina. Mesto je prvič omenjeno v enajstem stoletju, z arhitekturo pa kaže podobo srednjeveškega mesta. Tako ima Slovenj Gradec glavno ulico, ki jo meščani imenujejo Glavni trg. Nadalje na tipične srednjeveške značilnosti kaže trg Svobode ter stransko ozko ulico. Ta ulica je poimenovana Meškova ulica. V mestu ne manjka kulturnih znamenitosti, ki kažejo na bogato zgodovino. Najstarejša med zgradbami je cerkev svete Elizabete. Njen nastanek lsega v sredo trinajstega stoletja. Oglejski patriarh Bertold jo je leta tisoč dvesto enainpetdeset dal posvetiti svojih nečakinji. Cerkev ni v celoti ohranjena v izvirniku, saj je čas terjal svoje. Ohranila pa se je romarska ladja in dve romarski okni. Kot omenjeno se je skozi čas spreminjala v ostalih podrobnostih. Tako je Slovenj Gradec skozi čas spreminjal svojo podobo z posodabljanjem cerkve svete Elizabete, ene najmogočnejših stavb v mestu. Spremembe so se dogajale v gotiki, renesanski in baroku. Vedno je šlo za spremembe v slogu časa. Slovenj Gradec pa je tako živel z duhom časa in to oznanjal tudi navzven v eni najbolj markantnih stavb v mestu. Oprema v današnji cerkvi svete Elizabete je baročna. Tako lahko ob obisku cerkve uzremo Schoyev glavni oltar, Mersijeva prižnica, slike obeh Straussov. V novejšem obdobju je cerkev svete Elizabete obogatil Pandurjev križev pot. Zaradi te opreme se Slovenj Gradec lahko pohvali z enim največjih dosežkov baročne arhitekture. Predstavlja ga glavni oltar, ki ga je izdelal deželni in dvorni kipar ter vodilna osebnost štajerskega baročnega kiparstva, Jakob Schoy. Franc Mihael Strauss pa je poskrbel za izdelavo podobe sv. Elizabete.

Slovenj Gradec je prav zaradi tega zanimiv obisk, kot destinacija na kateri je mogoče videti zanimive naravne in kulturne znamenitosti.

Leave a Reply