Posts | Comments | Email

Skladi, bodimo ambiciozni

Skladi so naložbe, ki jih radi izberejo ambiciozni vlagatelji .

Ambicioznost je danes vrlina, ki pomeni razliko med aktivnim in pasivnim človekom. Aktivni človek se drži načela izkoristi dan, kar pomeni, da vse ponujene možnosti izkoristi sebi v prid. Med pomembna področja človekovega vsakdanjika sodijo tudi njegove finance oz. področje financ. Veliko ljudem se ob omembi teh besed prikazujejo podobe ogromnih sredstev, s katerimi si je mogoče kupiti vse kar si srce poželi. Drugi raje ostajajo na realnih tleh, pod pojmom finance razumejo predvsem osebne prihodke in odhodke ter naložbe, kot so skladi. Dejansko so finance v velikem obsegu lahko tudi odraz gospodarnega ravnanja. Gospodarno ravnanje se velikokrat enači z pojmom varčevanje vendar je praksa drugačna, velikokrat nasprotna. Na trgu imamo v ponudbi velikokrat dva izdelka, ki služita istemu namenu vendar imata različno ceno ter njej primerno različno kakovost. Za cenejši izdelek bomo sicer plačali manj, vendar bo uporaba manj kakovostna, velikokrat je tudi njihova življenjska doba krajša. Zato dražji izdelek lahko pomeni z eno besedo varčevanje . Ker ga uporabljamo dlje časa, učinki so na račun kakovosti lahko večji, na splošno pa ima več prednosti. Dinamično razumevanje je na področju financ zelo pomembno, saj je podobnih primerov, ki so v nasprotju s splošnim prepričanjem veliko. Mnogim tako skladi niso znani zaradi slabih informacij. Pomoč je predvsem v pridobivanju strokovnih in neodvisnih informacij. S tem bi veliko ljudi prišlo do ugotovitve, da so skladi odlična mešanica vseh lastnosti, ki jih sami željo. Vendar jih ne izkoristijo, ker se držijo zastarelih načel. Motivacijo bi lahko predstavljala danes vedno večja potreba po lastnih prispevkih. Te lahko skladi razbremenijo z večjimi donosi. Predvsem pa se je danes potrebno vsaki situaciji prilagajati posebej, upoštevati individualne značilnosti primera in izkoristiti priložnosti. Dobra priložnost so tudi skladi, potrebno je le izkoristiti ponujeno.

Skladi so dinamična finančna alternativa.

http://varcevalnica.alta.si/

Leave a Reply