Posts | Comments | Email

Šentrupert, vas na jugovzhodu Slovenije

Šentrupert je vas s slikovito gotsko cerkvijo katere patron je Sveti Rupert .

Kraj se je prvotno imenovala Škriljevo. Poimenovanje izhaja iz imena čvrstega laporja, ki se lomi v škrilje. Šentrupert leži v dolini južnega dela Dolenjskega gričevja. Dolino zaznamuje reka Bistrica, ki , ki napaja bolj znano dolenjsko reko Mirno. Zaradi oddajajočih gora ima Šentrupert ugodno podnebje preko celega leta. Okolica je bila ugodna za poselitev v zgodnejših obdobjih zgodovine, arheološke najdbe govorijo o poselitvi že v vsaj drugem tisočletju pred našim štetjem. Sledovi gradišč in grobov so nesporne priče o živahnem življenju na tem območju v železni dobi. Te sledi so našli med izkopavanji proti koncu devetnajstega stoletja. Živahno je bilo tudi Rimsko obdobje. Na prehodu iz obdobja pred našim štetjem v obdobje našega štetja, je bila tu aktivno prisotna rimska vojska. Naselbino Praetorium Latobicorum so si leta štirinajst po zavzetju področja postavili v bližini današnjega Trebnjega. V njej je bila stalno nastanjena močna vojaška enota. Podobo vasi zaznamuje gotska cerkev svetega Ruperta. Velja za eno največjih gotskih cerkva v Sloveniji. Zaradi svojih izjemnih lastnosti je cerkev v vasi Šentrupert zavarovana kot spomenik državnega pomena. V gotskem slog je tudi stara kapela na pokopališču. Med spomeniki človeški kulturi velja omeniti kozolcev. V bližini vasi Šentrupert se nahaja muzej kozolcev, ki je globalno drugi največji svoje vrste. Poslanstvo muzeja je ohranjanju kozolcev ter njihovi predstavitvi širšemu občinstvu. Park je postavljen na površini dveh in pol hektarjev, sestavlja pa ga devetnajst kozolcev različnih tipov. Med njimi je speljana sprehajalna pot. Najstarejši kozolec v parku v bližini vasi Šentrupert je iz konca osemnajstega stoletja. Njegova posebnost je kritje s slamo. Vas, ki leži na nadmorski višini dvesto štiriinsedemdeset metrov, šteje preko tristo prebivalcev. Istoimensko občino pa sestavlja petindvajset vasi, v njej živi preko dva tisoč osemsto prebivalcev.

Šentrupert predstavlja osrednji del porečja reke Mirne.

Leave a Reply