Posts | Comments | Email

S velikost, pomeni ustreznost

S velikost lahko pomeni ustrezna velikost .

Ustrezna S velikost nekaterim pomeni vodilo pri nakupu. Drugim pa S velikost predstavlja dejansko velikost. Od primera do primera je lahko v praksi S velikost oznaka različno izražena. Najbolje vedo osebe, ki jim je S velikost lastnost. V nekaterih primerih jim S velikost ustreza. V drugih pa morajo izbrati ustrezno alternativo za S velikost. Velikost športne opreme je pomembna lastnost. Odloča o mnogih dobrih lastnostih, predvsem pa uporabnosti in kakovosti. Od primera do primera je velikost lahko različno pojmovana. Nekatere delo opreme moramo imeti velikostno čim bolj natančno določene in odmerjene. V drugih primerih pa imamo na voljo več svobode. Posebno pomembno je upoštevati velikost takrat, ko so v ospredju tehnične lastnosti . Brez optimalne veličine tehnične lastnosti ne morejo priti do izraza. Še huje pa je, ko ne optimalna veličina povzroča ljudem takšne in drugačne težave. Takšne probleme z optimalno veličino ljudje rešujejo na različne načine. nekateri izbirajo tradicionalno vedno isto znamko oziroma znamke, ki so jim velikostno vedno ustrezne. Razlike lahko opazimo predvsem takrat, ko imamo izkušnje z več proizvajalci in več njihovimi modeli. Tako bomo opazili, da nam naša lastna velikost, ki je sicer največkrat prav, v določenih primerih ne ustreza. Predvsem gre za neustreznost v smislu prevelike ali premajhne veličine. Zato velja pri izbiri vedno imeti nekaj čuta za pravilno izbiro. Težje pa je pri specifičnih lastnostih. Tako lahko proizvajalec svoj izdelek zasnuje z lastnostmi, ki ustreza določenemu krogu kupcev. Drugemu krogu kupcev pa ne ustreza. Takim nevšečnostim se najlažje izognemo tako, da izberemo tradicionalno. Skozi več nakupov bomo ugotovili, kateri proizvajalec je z lastnostmi najbližje našim specifičnim zahtevam. V prihodnost pa se izdelkov proizvajalca, ki je najbližje našim specifičnim zahtevam preprosto držimo.

S velikost je oznaka, ki pomeni določenim osebam velikostno ustreznost, drugim osnovo za izbiranje, tretjim pa določene specifične lastnosti.

Leave a Reply