Posts | Comments | Email

Registracija avtomobila za njegovo uporabo v cestnem prometu

Registracija avtomobila je pomembna aktivnost, s katero je zagotovljena uporaba vozila v cestnem prometu.

Pogovorni izraz registracija avtomobila pomeni izpolnitev vseh pogojev, s katerimi se v prometno dovoljenje pravico do uporabe vozila ali priklopnega vozila v cestnem prometu. Največkrat se pod pojmom registracija avtomobila razume opravljen tehnični pregled, plačano zavarovanje ter cestnina. Tehnični pregled je obvezen za vsa motorna in priklopna vozila, katera želi lastnik uporabljati v cestnem prometu ali jih zaupati v uporabo drugim osebam. Na področju tehničnih pregledov je prišlo v zadnjem obdobju do veliko sprememb, zato so tudi prisotna razna zmotna prepričanja. V preteklosti je bila registracija avtomobila pogojena s tehničnim pregledom, ki se je opravljal vsako leto. Danes veljavni zakon pa predpisuje, da so nova vozila tehnično pregledana šele po štirih letih. Po preteku štirih let je tehničnih pregled potreben vsake dve leti. To obdobje traja do osmega leta starosti, ko registracija avtomobila zahteva tehnični pregled vsako leto. To pravilo ne velja za motorna in priklopna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, motorna in priklopna vozila s katerimi se prevaža nevarno blago, vozila, katera se uporabljajo za učenje v avtošolah ter vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo. Poleg tehničnega pregleda registracija avtomobila zahteva tudi sklenitev avtomobilskega zavarovanja ter plačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu. V praksi je registracija avtomobila različen postopek glede na značilnosti vozila ter prakso lastnika. Vozilo je lahko različno staro, ter bodisi potrebuje ali ne potrebuje tehnični pregled za podaljšanje registracije. Prakse lastnika so zelo različne predvsem v tem, kako poravna avtomobilsko zavarovanje ter plača letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu. Nekateri cestno takso in zavarovanje poravnajo skupaj, kar je mogoče pri organizacijah, ki izvajajo tehnične preglede.

V vseh drugih primerih pa registracija avtomobila zahteva več postopkov: posebej zavarovanje, cestna taksa ter tehnični pregled.

Dodatne informacije

Leave a Reply