Posts | Comments | Email

Registracija avtomobila je zakonsko določena formalnost

Registracija avtomobila je zakonsko določena formalnost, potrebna za njegovo legalno uporabo.

Pojem registracija avtomobila je zelo širok, večina ljudi ob njem pomisli na predpisane in z njim povezane formalnosti. Predpisana formalnost je od primera do primera različna, predvsem je različna za nova, v Sloveniji prvič registrirana ali starejša vozila. Nova vozila so vozila kupljena pri slovenskih trgovcih, ki še niso bila registrirana. Za nova vozila in v Sloveniji prvič registrirana vozila se uporablja tudi izraz prva registracija, za starejša pa izraz podaljšanje registracije. Prva registracija avtomobila se izvede na podlagi vloge lastnika vozila. V primeru lastništva več oseb, slednje določijo lastnika vozila. Vozilo, kot predmet pogodbe o zakupu ali leasingu, se lahko registrira na ime uporabnika vozila. Vendar mora lastnik s tem soglašati. Vlogi za prvo registracijo avtomobila je potrebno dodati dokazila, v primerih ko registracijski organizaciji niso dosegljiva. In sicer dokazilo o izvoru in lastništvu vozila, potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, dokazilo o tehnični brezhibnosti avtomobila. Podaljšanje registracije ali vsakoletna registracija avtomobila se lahko izvede, ko avtomobil opravi tehnični pregled, je ugotovljeno, da se podatki o avtomobili, vpisani v prometno dovoljenje in homologacijo, ujemajo z dejanskim stanjem ter ni preteklo več kot trideset dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja. Vsakoletna registracija avtomobila ali podaljšanje registracije zahteva tudi predložitev osebnega dokumenta ali statistični obrazec, sklep sodišča, žig in davčno številko. Osebni dokument morajo predložiti fizične osebe, pravne pa statistični obrazec, sklep sodišča, žig in davčno številko. Vsakoletna registracija avtomobila se lahko izvede na različne načine. Tehnični pregled moramo opraviti pri pooblaščenih izvajalcih, največkrat so pooblaščeni tudi za vse ostale formalnosti. Kar praktično pomeni, da ob tehničnem pregledu lahko izpolnimo vse zahtevane formalnosti na enem mestu. Obstaja pa tudi možnost izvedbe predpisanih formalnosti na več različnih mestih.

Registracija avtomobila je formalnost predpisana z zakonom, vse o registraciji avtomobila si preberite tukaj

Leave a Reply