Posts | Comments | Email

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za boljše zdravstvene storitve

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je še kako potrebno, čeprav se tega velikokrat niti ne zavedamo. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na prostovoljna zavarovanja s katerimi plačujemo razliko do polne vrednosti, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti, ter na prostovoljna zavarovanja z večjim obsegom pravic ali za višji standard storitev, ki jih imenujemo tudi nadstandardna zavarovanja.

Zdravstvene storitve so lahko brezplačne, če imate urejeno zavarovanje

Zadeva se prav vsakega od nas,le šolajočim se otrokom ga ni potrebno plačevati. Prostovoljno zavarovanje se še posebej priporoča vsem, ki so pri uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžni storitve doplačevati, kar velja predvsem za zaposlene. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa je še kako priporočljivo tudi za tiste, ki so v pokoju in za kmete.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje – Vzajemna je za večji obseg pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Dodatno zavarovanje, imenovano tudi nadstandardno zavarovanje vključuje še nekoliko večji obseg pravic in višji standard storitev, predvsem nemedicinske storitve v bolnišnici ali v zdravilišču, zdravstvene pripomočke, fiksne zobne aparate ter materiale in zdravila, ki so na negativni listi oziroma jih kupimo s belim receptom. Ni obvezno, a velikokrat je še kako nujno potrebno zato je dobro, da se odločimo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Comments are closed.