Posts | Comments | Email

Prostovoljno zavarovanje občutek varnosti

Prostovoljno zavarovanje zagotavlja pomemben občutek varnosti

Občutek varnosti je zelo pomemben prvinski občutek . Človek, kot živo bitje, najbolj ceni svoje življenje. Brez njega ne bi obstajal, z izgubo življenja tudi dejansko neha obstajati. Za življenje pa je pomembna tudi kakovost. Ne more obstajati na kakovostni ravni, če ga ni moč ohranjati v takšni formi. Zato človek v veliki meri potrebuje občutek varnosti. Za prostovoljno zavarovanje je značilno, da ga zavarovalnica nudi na tako teoretični kot praktični ravni. Teoretično je občutek varnosti pridobljen z pravicami iz zavarovalne pogodbe. Pridobi jih z izpolnjevanjem svojih obveznosti. Praktično raven predstavljajo človekove izkušnje iz preteklosti. Izkušnje govorijo o tem, da je prostovoljno zavarovanje prineslo pravice, ki so bile ob sklenitvi obljubljene. Ob tem niso pomembne pravice zgolj v količinskem, ampak tudi kakovostnem smislu. Pravice so lahko pridobljene, razlika pa je v tem, da so nekatere pridobljene hitreje, obravnavane so bolj strokovno, zavarovalnica ali njen predstavnik pa je v primeru vsakega dvoma ponuja dostopnost in pripravljenost na odpravljanje dvomov. Dostopnost pomeni, da lahko vedno vpraša oziroma pridobi informacije. Hitro pridobivanje pravic, ki izhajajo iz zavarovalne police je pomembno zaradi današnjega tempa življenja. Vsi želimo imeti storitve takoj, ker enako drugi od nas zahtevajo. Isto velja za strokovnost. Od nas se na našem profesionalnem področju zahteva striktnost, sami želimo, da ima enako lastnost prostovoljno zavarovanje. Pri različnih ponudbah je pridobitev najboljšega občutka varnosti zelo pomembno ter od primera do primera različno. Mnogim občutek varnosti pred odločitvijo dajo na videz nepomembne stvari oziroma aktivnosti. Gre za predvsem aktivnosti zavarovalnice ali njenega predstavnika. Vse njegove aktivnosti mnogi prezrcalijo v pričakovane izkušnje. Zato ob negativni oceni, to razumejo kot negativne lastnosti za prostovoljno zavarovanje katerega željo storiti. Drugi ocenjujejo bolj realno, pomembna so jim dejstva. Ne zanašajo se toliko na občutke, ampak dejanske informacije, kot so lastne ali tuje izkušnje za prostovoljno zavarovanje.

Prostovoljno zavarovanje prinaša dodatne zdravstvene storitve

https://www.vzajemna.si/

Leave a Reply