Posts | Comments | Email

Prošnja za delo, priložnost podjetnim

Prošnja za delo je ponujena priložnost podjetnim .

Biti uspešen je danes želja vsakega, biti podjeten in v teh hkrati uspešen pa je največkrat domena najboljših. Biti podjeten, danes predvsem pomeni izkoristiti vse priložnosti, ki se v danem trenutku pojavljati. Čakati na izjemne priložnosti ni podjetno, bolj podjetno je ustvariti si priložnosti v trenutnih razmerah. Prošnja za delo je podjetna takrat, ko je samoiniciativna , čar podjetnosti pa izgubi takrat, ko je zgolj ena v množici drugih. V možici se znajde med konkurenco, z samoiniciativnostjo pa jo praktično izniči. Koristi so lahko dovolj velika motivacija, zglede dobre prakse pa dobimo v svoji okolici. Priložnosti na trgu dela so danes zelo različne, prošnja za delo jih izkorišča v največji možni meri. V vsakem primeru mora obsegati vse elemente, katere vsak potencialni delodajalec pričakuje. Te pa so življenjepis, potrdila in drugi dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Prošnja za delo na klasičen način je danes zgolj ena od možnosti, druga je v praksi tudi že uveljavljen sodobnejši pristop kandidiranja. Oseba, ki želi pridobiti zaposlitev ne bo iskala povsod tam, kjer je veliko kandidatov, ampak tam, kjer jih je manj. Najbolj podjetni pa iščejo tam, kjer je kandidatov najmanj. Pri tem je prošnja za delo formalnost, ker je bila vsa predhodna aktivnost temu primerno izjemna in uspešna. Veliko podjetnikov potem, ko izčrpa vse možnosti za doseganje večje uspešnosti, išče alternative na trgu. Podjetni iskalci zaposlitve se tega zavedajo, zato ne čakajo, da se ponudi priložnost, ampak se sami ponudijo kot priložnost. V tem primeru je prošnja za delo bolj kot ne obvezni element, bistveno bolj pomembna pa je sama predstavitev kandidata potencialnemu zaposlovalcu. Slednji vedno išče priložnosti za izboljšanje svoje podjetniške dejavnosti. V predstavitvi mu jih lahko predstavi kandidat.

Prošnja za delo je uspešna takrat, ko predstavlja formalnost, pomembnejši del pa predstavlja predstavitev kandidata.

Več

Leave a Reply