Posts | Comments | Email

Prodaja podjetja, velika priložnost

Prodaja podjetja je velika priložnost .

Velika priložnost je prodaja podjetja tako za prodajalca kot za kupca. Za prodajalca je prodaja podjetja velika priložnost, ker s tem uresničuje svoje cilje. Kupcu prodaja podjetja pomeni velike pridobitve. Velika pridobitev je lahko od primera do primera različna. Vsako podjetje, katero je uspešno, ima svoje določene konkurenčne prednosti. Nakup lahko pomeni njihov pridobitev, tako da se uspešno izvede prodaja podjetja. Koristi, ki jih ima kupec, katerega zanima prodaja podjetja se lahko izkažejo na različne načine. Nekatere koristi svoje učinke pokažejo takoj oziroma v razmeroma kratkem času. Druge koristi pa so prepoznane kasneje oziroma v bolj oddaljenem obdobju. Vsako podjetje ima svoje značilnosti in posebnosti. V nekaterih primerih je njihova prodaja zanimiva tudi če splošno znane ocene niso najboljše. Zavedati se je potrebno, da ima podjetje zelo različno lastnino. Pri lastnini je mnogim pomembno zgolj in predvsem vse, kar vidijo in lahko otipajo. Vendar se je potrebno zavedati, da je pomemben del lastnine tudi znanje, sposobnost, zmogljivost in podobno. Poleg tega vrednost predstavljajo posamezni oddelki podajta. Vsako podjetje ima svoje tipične izdelke ali produkte ter svoje tipične aktivnosti, katre so potrebne za pridobitev teh izdelkov ali produktov. Skozi posamezne faze s postopoma pride do izdelkov ali produktov. Pri tem sodelujejo različni zaposleni znotraj posameznih delov podjetja. Kupci lahko pri tem prepoznajo priložnost in koristi zase zgolj z enim samim oddelkom. V svojem podjetju kupec takih sposobnosti nima, zato je zanj nakup priložnost. Zaveda se, da bo samostojno težko oblikoval oddelek s podobnimi sposobnostnimi ali vsak približno enakimi lastnostmi. Predvsem pa je zanj očitno cenovno bolj ugodno kupiti zmogljivosti, kot jih sam ustvarjati. Ustvarjanje določenega oddelka, njegovo razvijanje je povezano s časom, denarjem, številnimi aktivnostim in številnimi drugimi pritiklinami.

Prodaja podjetja je lahko poslovna priložnost, obstaja pa tudi možnost tveganja in posledično negativnih lastnosti čez čas.

http://www.alta.si/Korporativne_finance/Nakupi_in_prodaje_podjetij

Leave a Reply