Posts | Comments | Email

Prevod mora ohraniti sporočilo izvornega besedila

Potrebe po poklicih se spreminjajo. Nastajajo novi pokljici in po nekaterih poklicih je vedno večje povpraševanje. Biti prevajalec in opravljati prevajanje kot osnovno dejavnost je v današnjem času zelo iskano. Prevajanje je zahtevna dejavnost in zahteva določene sposobnosti posameznika, če želi biti prevajalec uspešen, iskan in priznan. Potrebno je imeti izreden občutek za jezik. Prevajalec bi moral na začetku svoje karierne poti poiskati nasvete in pomoč pri izkušenih in priznanih prevajalcih.

Kaj je poglavitno pri prevodu?

Zelo pomembno je sporočilo originalnega besedila, ki se mora prenesti v prevedeno besedilo. Zato novopečeni prevajalci morajo za prevajanje poiskati nasvete pri izkušenih prevajalcih, ki jih morajo usmeriti na kaj je potrebno paziti, ko se nekdo loti prevajanja. Mladi prevajalec mora poznati jezik v pisni in ustni obliki in to oba jezika iz katerega prevaja in v tistega, ki prevaja. Tako kot je pomembno dobro poznati kaj besedilo sporoča, je potrebno poznati kaj besedilo ne sporoča. Manj izkušeni prevajalci opravljajo prevajanje brez da bi prebrali celotno besedilo. Prevajajo po delih. To je zelo velika napaka. Besedilo je vedno potrebno razumeti kot celoto in ne jo razkosati na posamezne dele. Če nekdo opravlja prevajanje na ta način, bo z veliko verjetnostjo slabo izdelal prevod. Velikokrat so deli med seboj odvisni in jih moramo jemati kot celoto.
Prevajanje strokovnih besedil zahteva dobro poznavanje teme o kateri poteka prevajanje. Prevajalec se mora veliko dodatno izobraževati na različnih področjih in ne samo na področju jezika. Veliko mora prebrati strokovne literature, če želi biti dober prevajalec. Brskanje po spletu nas lahko seznani z veliko področji, tudi na strokovnih področjih. Redno izobraževanje in izpopolnjevanje je nuja za vsakega prevajalca.
Prevod mora biti naraven, tekoč in zelo jasen. Prevajanje ne sme uporabiti nenaravne fraze.

Mladi in neizkušeni prevajalci morajo svoj prevod na koncu popravljati, dodelati in tudi kakšno vejico je velikokrat potrebno dodati. Ta končna faza je za prevajanje pomembna. Pisno prevajanje ima to prednost, da ga popravljamo dokler nismo s prevodom popolnoma zadovolni. Še posebno moramo na to paziti na začetku karierne poti. Vzeti si moramo čas in tudi več kot je potrebno, tudi če ta čas ne bo plačan.

Comments are closed.