Posts | Comments | Email

Prevod iz angleščine in sodna overitev

Za razne uradne dokumente, pa tudi  za potrdila, za izpiske iz različnih registrov in matičnih knjig mora biti prevod iz angleščine v drug jezik sodno overjen. Overitev je procedura, ki preveri, da prevod popolnoma ustreza originalnemu oziroma izvornemu besedilu, kar pomeni, da prevod iz angleščine v drugi jezik popolnoma nič ne spremeni ali doda. Da je prevod iz angleščine v drugi jezik sodno overjen prevod jamči tolmač, ki je sodno zaprisežen. Seveda to tudi pomeni, da je strokovnjak tako na pravnem področju iz katerega izvira originalno besedilo, prav tako pa je tudi lingvistično podkovan.

To, da je prevod iz angleščine v drugi jezik avtentičen oziroma pristen dokazuje notarska vrvica, s katero je prevod pripet na originalni dokument. S tem ima prevod iz angleščine v drugi jezik enak formalni status kot originalno besedilo, vendar pa je pomembno to, da ostane s posebno notarsko vrvico ves čas pripet na originalno besedilo. Jasno je tudi to, da ima status avtentičnosti tak prevod iz angleščine v drug jezik le kolikor se nahaja v fizični obliki, ki nam jo je posredoval sodno zapriseženi tolmač. To žal izključuje kakršnokoli digitalizacijo takšnega dokumenta, saj s tem izgubi status, da je overjen. Pomembno je tudi opozoriti, da nimajo vse prevajalske agencije v svoji ponudbi izdelavo sodno overjenih prevodov, saj za to potrebujejo sodno zapriseženega tolmača, ki je edini pristojen za izdelavo takšnih prevodov. V zadnjih letih se je potreba po teh storitvah močno povečala, predvsem zaradi internacionalizacije poslovanja angleških podjetij, saj praktično vsak prodor na tuj trg zahteva kakšen prevod iz angleščine v jezik države, v katero podjetje prodira.

Comments are closed.