Posts | Comments | Email

Prevajanje v nemščino skriva v sebi kar nekaj pasti

Prevajanje v različne jezikePrevajanje v nemščino je pogosto naročilo tako pri samostojnih prevajalci, kot tudi pri prevajalskih agencijah. Prevajanje v nemščino je predvsem zaradi močnih gospodarskih vezi med Slovenijo in nemško govorečimi državami pogosto izvajana prevajalska storitev. Velike zasluge za močan vpliv nemščine na slovenski prostor pa imajo kulturna povezanost, nemška literatura pa se je že od nekdaj odražala tudi v slovenskih literarnih krogih. Prevajanje v nemščino ni tako enostavno kot si predstavljamo, pa čeprav že naši severni sosedje govorijo nemški jezik. Na splošno bi lahko rekli, da gre pri prevajanju v nemščino za precej več kot za dobro poznavanje obeh jezikov in sposobnost uporabe slovničnih pravil. Prevajanje kot kompleksen proces zahteva od prevajalca med drugim široko splošno razgledanost, zbranost, natančnost, radovednost, prefinjen občutek za jezik, pa tudi kritično držo, logično razmišljanje in zdrav razum predvsem pa kar nekaj izkušenj in kilometrine pri samem prevajanju. Prevajanje v nemščino vsekakor zahteva od prevajalca izvrstno poznavanje izhodiščnega in ciljnega jezika ter predvsem zelo izostren občutek za jezik in za samo strukturiranje besedil. Poleg jezikovnega znanja so prav tako pomembni tudi zunajjezikovni dejavniki, tehnika dela, metode in prevajalske strategije, pri čemer ne smemo pozabiti na spretnost uporabe elektronskih pripomočkov, različnih splošnih in specifičnih slovarjev, glosarjev, podatkovnih baz, korpusov , torej vsega tistega, kar je danes nepogrešljiv del prevajalskega vsakdana. Obvladanje vseh teh elementov sestavlja tako imenovano prevajalsko kompetenco, ki jo prevajalec krepi z vsakim narejenim prevodom, torej z vsakim prevajalskim kilometrom. Ko prevajalec prevaja, prenaša pojme, pomene, konotacije in miselne svetove med vsaj dvema različnima kulturama, za kar potrebujemo dobro razvite besedilne in medkulturne kompetence. Prevajanje v nemščino zahteva dobro poznavanje obeh kultur, zato je še kako pomembno, da je jezikoslovec. Prevajanje v nemščino se velikokrat potrebuje pri strokovnih besedilih in za strokovna področja kot so gospodarske panoge, medicina itd. Več informacij o strokovnem prevajanju najdete tukaj.

Comments are closed.