Posts | Comments | Email

Prevajanje dokumentacije

Prevajanje včasih ne zahtev samo kakovosti, ampak zahteva tudi hitrost. Razlogi za to so lahko zares številni. Hitro prevajanje je včasih potrebno takrat, kadar se podjetju mudi s tem, da gre lahko izdelek čim prej na prodajne police. Zakonodaja namreč prodajalce zavezuje k temu, da opremijo izdelke s prevodi dokumentacije, ki spada zraven izdelkov. Zato je potrebno hitro prevajanje navodil za uporabo in raznih priročnikov. Pri tem pa ni bistvena le hitrost, čeprav je ta v teh primerih zelo pomembna, ampak mora biti prevajanje tudi vsebinsko zanesljivo. Prav v primeru dokumentacije je pomembno, da se izvorno besedilo in tisto, ki je prešlo skozi prevajanje, čim manj vsebinsko razlikujeta. Navodila za uporabo so običajno pisana v alinejah, v preprostem jeziku in čim bolj razumljivo.

Strokovno prevajanje

Prevajanje tega lahko na videz zgleda enostavno, ampak v resnici sploh ni. Prevod mora ohraniti istočasno to, da je navodilo za uporabo preprosto in dovolj izčrpno, da je uporabno. To pa nadalje pomeni, da v optimalnih pogojih tisti, ki prevaja, zna uporabljati proizvod, za katerega prevaja navodila za uporabo. Prevajanje v takšnih okoliščinah oziroma prevajanja, ki ga naredi tako izobražena oseba, bo zares vrhunsko in se bo popolnoma skladalo z naravo izdelka. Prevajanje navodil za uporabo mora iskati kompromis med hitrostjo in zanesljivostjo. Prodajalec si seveda želi čim prej postaviti izdelek na prodajno polico, vendar pa mora biti vsa dokumentacija kakovostno prevedena, saj ima določeno odgovornost, da so ta navodila verodostojna. Uporabnik namreč pred seboj nima nič drugega, kot navodilo za uporabo, zato mora biti prevajanje vedno na ravni, ki uporabnika ne sme zavajati.

Comments are closed.