Posts | Comments | Email

Prevajanje besedil, osnova prevajanja

Prevajanje besedil je osnova prevajanja .

Večina prevajalcev ima prevajanje besedil za osnovno dejavnost. Dober prevajalec nudi prevajanje besedil v čim več tujih jezikov oziroma
prevajanje besedil iz čim več tujih jezikov. Poleg tega dober prevajalec nudi
prevajanje besedil iz tako splošnih kot tudi strokovnih področjih. Prevajanje besedil je v svojem bistvu prenos zapisane besede iz izvornega v ciljni jezik. Za
prevajanje besedil splošnega značaja je značilno, da zanj ni potrebno posebno strokovno znanje. Na profesionalni ravni pa je tudi za splošne vsebine prevajanih besedil potrebno dodatno znanje. Dodatno znanje je potrebno, da je prevedeno besedilo slovnično pravilno zapisano. Upoštevati mora tudi vse spremembe, ki se na področju zapisovanja. Poleg slovnične pravilnost mora prevajanje besedil splošnega značaja na profesionalni ravni upoštevati tudi pravopis in slog. Profesionalen prevod besedil splošnega značaja zato lahko nudi le oseba, ki se je na tem področju izobraževala in ima ustrezne izkušnje. Zahtevnejše je prevajanje strokovnih besedil. Prevajanje strokovnih besedil na strokovni ravni poleg že omenjenega pravopisa, slovnice in sloga, zahteva tudi strokovno znanje s področja vsebine zapisa. Podobno kot za splošne vsebine je potrebno izobraževanje ter izkušnje. Izobraževanje na strokovnih področjih prevajalcu strokovnih pisnih besedil daje osnovo, na kateri lahko temelji svojo aktivnosti. Izkušnje pa so veščine, ki jih prevajalec strokovnih besedil pridobiva skozi čas. Pri tem gre za izkušnje s področja aktivnosti, kot tudi izkušnje, ki jih pridobiva iz okolice. Izkušnje s področja aktivnosti so tiste, ki se nanašajo na njegovo delo, način prevajanja, pripomočke, katere uporablja in podobno. Izkušnje iz okolice pa se nanašajo na vse novosti, ki so dobrodošle pri spreminjanju in izboljševanju kakovosti strokovne prevajalske aktivnosti. Nanašajo se na samo strokovno področje, ki ga obravnava besedilo, kot tudi samo prevajanje.

Novosti se pojavljajo dnevno, zato je njihovo spremljanje in uvajanje nujno, če prevajalec hoče, da gre njegovo prevajanje besedil v korak s časom.

Leave a Reply