Posts | Comments | Email

Prevajanje aplikacij, sodobna prevajalska aktivnosti

Prevajanje aplikacij je sodobna oblika aktivnosti, ki sledi nezadržnemu razvoju tehnike in naprav, s katerimi si človek želi olajšati vsakdanjik.

Najbolj značilno področje, pri katerem je prevajanje aplikacij aktivno, so pametni telefoni. Poleg tega je veliko aktivnosti na področju naprav za komuniciranje ter raznih računalnikov in podrobnih naprav. Pri tovrstnih napravah smo največkrat seznanjeni in soočeni z aplikacijami, ki so v tujem jeziku. Aplikacije v tujem jeziku so posledica delovanja tržišča, ki v ospredje prevajalskih aktivnosti postavlja jezike, kateri na tržiščih predstavljajo večjo populacijo potencialnih kupcev. Prevajanje aplikacij je zato najbolj aktivno v jezikovnih skupinah, ki obsegajo največji delež med vsemi jezikovnimi skupinami. Med najbolje zastopanimi jezikovnimi skupinami v svetu računalništva je angleščina, nekoliko manj, vendar vsekakor veliko v primerjavi z ostalimi je razumljivo zastopana kitajščina. Skupaj z angleščino, z jezikovnega vidika obvladata polovico celotnega trga. Pomembne, vendar bistveno manj pogoste jezikovne skupine, ki obsegajo manj kot desetino aplikacij so španščina, japonščina, portugalščina in nemščina.

Prevajanje aplikacij iz izvirnega v ciljni jezik je nepogrešljivo za dobro komuniciranje in uporabnost komunikacijskih, računalniških in drugih naprav na tržišču ciljnega jezika. Komunikacijske, računalniške in druge naprave so za mnoge, predvsem starejše generacije, že same po sebi tuje in nerazumljive. Znanje pretežno materinega jezika jih pri soočanju z aplikacijami v tujem jeziku dodatno odvrača od uporabe komunikacijskih, računalniških in drugih naprav. Prevajanje aplikacij ta problem v veliki meri omili, z aplikacijo v uporabniku razumljivem jeziku postane prej neznosno in zahtevno opravilo preprost pritisk na želeno aplikacijo.
Pri tem mora prevajanje aplikacij ustreči pisani množici zahtev, ki jih posamezni uporabniki zahtevajo. Hkrati se mora prevajanje aplikacij zliti z načinom sporazumevanja, dojemanja in sprejemanja množice uporabnikov, ki bodo aplikacije koristili pri najrazličnejših dnevnih aktivnostih. Prevajanje aplikacij tako naredi dostopne, razumljive in praktične razne igre, družbena omrežja, povezave do najrazličnejših interesnih dejavnostih in aktivnostih, virov informacij, zabavnih vsebin in podobnega.

http://www.prevodialkemist.si/blog/

Leave a Reply