Posts | Comments | Email

Prevajalska agencija, izzivi sodobnega časa

Prevajalska agencija je dnevno soočena z izzivi sodobnega časa .

Podobno kot danes je bila tudi v preteklosti prevajalska agencija soočena z izzivi. Brez dvoma pa bo to veljalo tudi za prihodnost, saj se prevajalska agencija praktično dnevno spreminja. Dnevno spreminjanje, ki ga prevajalska agencija doživlja, je posledica sprememb na področju tehnologije, družbe in vsega, kar je z njenim delovanjem povezano. Spremembe, ki jih prevajalska agencija doživlja so lahko bolj ali manj povezane s klasično prevajalsko dejavnostjo. Klasična prevajalska dejavnost je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik v pisni ali govorjeni obliki. Dejavnost se v osnovi ni veliko spreminjala, spremembe v osnovi narekujejo kvečjemu spremembe pravopisa, slovnice in sloga. Večje spremembe se dogajajo na področju jezikov. Nabor največkrat prevajanih jezikov se lahko spreminja, kar je odraz spremenjenega vsakdanjika na račun sprememb v tehnologiji, družbi in vseh drugih področjih. V prihodnosti bo teh sprememb še več. Dovolj je, da pogledamo svet okrog sebe. Odkar smo v Sloveniji sprejeli članstvo v evropskih in drugih povezavah, lahko večanje prisotnosti tujih jezikov in jezikovnih skupin, opazimo na praktično vsakem koraku. Sprememba narekuje, da se prevajalska agencija, na tak izziv primerno odzove. Ker bo globalizacija še bolj intenzivna, pretok ljudi pa bolj aktiven, lahko prevajalska agencija temu primerno računa na spremembe želja naročnikov glede izvirnega ali ciljnega jezika. Sprememba se bo dogajala tudi v sami osnovni aktivnosti, to je prevajanju v pisni in govorni obliki. Pisne oblike so vedno bolj raznolike in pestre, naročniki pa vedno bolj zahtevni. Danes vedno bolj povprašujejo po raznovrstnih oblikah prevoda, ki so nadgradnja klasične oblike prevoda. Podobno velja za tolmačenje. Globalizacija danes od ljudi in aktivnih udeležencev, zahteva vedno bolj aktivno in intenzivno soočanje s tujimi kraji in ljudmi.

Prevajalska agencija bo v prihodnosti vedno bolj prisotna na področjih, ki so ji danes tuja, neznana in oddaljena.

Leave a Reply