Posts | Comments | Email

Prevajalec in prevajanje besedil

Prevajalec ima prevajanje besedil za osnovno dejavnost.

V preteklosti je bil prevajalec so bili vedno pomembna osebe, saj je omogočal sporazumevanje med osebami, kateri so govorili različne jezike. Ker so ljudje govorili različne jezike, so nastale komunikacijske ovire . Prevajalec je prevajanje besedil uporabil kot eden od načinov premagovanja komunikacijskih ovir. Komunikacijske ovire se lahko premaguje tudi na drugačne načine. Prevajanje besedil omogoča, prevajalec komunikacijske ovire premaga. V primerih, ko komunikacijske ovire nastanejo med pogovorom je potrebno za njihovo premagovanje tolmačenje. Prevajanje besedil je danes bolj pomembno kot kdaj koli prej. Komunikacija je danes vedno bolj aktivna in intenzivna. Aktivnost in intenzivnost generira globalizacija. Globalizacija je posledica vedno večje povezanosti in odvisnosti oddaljenih krajev med seboj. Danes ni nobena težava komunicirati z oddaljenimi kraji sveta. Tako kot ni nobena težava potovati v oddaljene kraje sveta. veliko težje pa je premagovati komunikacijske ovire, ki nastanejo pri komunikaciji s tujim svetom. Prevajalec je zaradi specifike globalnega sporazumevanja tudi vedno bolj iskan. Globalizacija načeloma poteka povsod, vendar pa se dogajanje največkrat koncentrira v krajih in deželah, kjer so globalizacijske aktivnosti najbolj pogoste. Tako imamo določene jezike in jezikovne skupine bistveno bolj uporabljene oziroma so na seznamu jezikovnih ovir. Prevajalec poleg tega s koncentracijo globalizacije, pridobiva pomen na mnogih področjih. Ker se koncentracija globalizacije na strokovnih področjih koncentrira tam, kjer je aktivnost najbolj intenzivna, so besedila ali govorjena beseda, največkrat izražena glede na jezikovne navade območja. Prevajanje besedil zato velikokrat poteka v točno določenem jeziku oziroma odpravlja jezikovne ovire povezane s tem jezikom. Globalizacija, pred njo pa kolonializacija, je poskrbela, da se je izoblikovalo nekaj jezikov, ki so množičneje uporabljeni v primerjavi z drugimi. Postali so osnova za sporazumevanje preko meja. Slovenci pri sporazumevanju nimamo ovir.

Prevajalec je vedno bolj sodobna in aktualna oseba, katera pomaga pri premagovanju jezikovnih ovir na raznih koncih sveta.

Leave a Reply