Posts | Comments | Email

Prenosna klima, udobje poletnih dni

Prenosna klima je udobje, ki je omogočeno tudi v času, ko so visoke temperature prisotne v naših prostorih bivanja. Danes prenosna klima ni posebna novost. Lahko bi rekli, da je prenosna klima danes standard vseh prostorov, ki nimajo stalne uporabe. Sodobna prenosna klima je mobilna različica klime.

Največkrat je prenosna klima izbrana takrat, ko klasična klima iz takšnega ali drugačnega razloga ni smiselna. Največkrat je prenosna klima namenjena prostorom, kjer so zahteve po znosnih temperaturah. Vendar ti prostori niso vedno zasedeni. Največkrat gre za različna časovna obdobja, niso pa to daljša časovna obdobja. Mnogim je prenosna klima tudi edina klima. Takšna odločitev jim je smiselna, ker imajo več potreb v bolj ali manj oddaljenih krajih. Kupci se lahko odločijo za hlajenje prostorov, kjer imajo stalen naslov, lahko pa mobilno klimo odnesejo kamorkoli. Največkrat jo odnesejo na počitnice ali v druge prostore bivanja. Odločitev za mobilno klimo danes ni preprosta. Velika ponudba kupce v mnogih primerih zmede. Ko ima pred seboj v trgovini veliko število mobilnih klim, ne zna med njimi izbrati najbolj ustrezne. Vse kar lahko loči je oblika, znamka in druge prepoznavne lastnosti. Veliko vlogo pri zadovoljstvu kupca igra energijska učinkovitost. Za svoje delovanje potrebuje klima veliko električne energije. Zato je pogosto izražena energijska učinkovitost. Toliko bolj je energijska učinkovitost pomembna v primerih pogoste uporabe. Pri majhnem številu uporab, učinkovitost lahko nadomestijo druge lastnosti.

Blagovne znamke so tudi pomembne pri nakupu. Ljudje blagovne znamke velikokrat bolj poznajo, kot vse ostale lastnosti. ob določen blagovni znamki si predstavljajo lastnosti, katere bodo klime imele v času uporabe. Vendar pri tem velikokrat grešijo oziroma so predstave napačne. Tehnični podatki so veliko bolj nazorni, ko si je potrebno klimo predstavljati v času delovanja predstavljati. Blagovna znamka ne bo nič pomagala, če bo zmogljivost klime premajhna. Prenosna klima je danes pogosta odločitev gospodinjstev z različnimi lokacijami bivanja.

Leave a Reply