Posts | Comments | Email

Prehlad, naravna zdravila

Prehlad lahko preprečujejo in zdravijo nekatera naravna zdravila .

Zavedati se je potrebno zgolj možnosti, ki jih naravna zdravila imajo. Prehlad je velikokrat odpoved obrambnega sistema. Obrambni sistem ščiti telo pred negativnimi vplivi iz okolja. Prehlad je v nekaterih delih leta pogostejši kot v drugih delih leta. Hkrati je prehlad pogostejši pri ljudeh, ki so bolj izpostavljeni temperaturnim razlikam, ter vsem drugim negativnim vplivom iz okolja. Obrambni mehanizem deluje tako, da ob zaznavi nevarnosti, sproži obrambne aktivnosti. Prehlad je znak, da obrambni mehanizem ni optimalno deloval oziroma ni bil učinkovit. Dobro zaščito nudijo nekatere aktivnosti, drugi del zaščite pa je pravilna prehrana. Zaščito lahko opazujemo tudi na naravi. V naravi najdemo veliko odgovorov na naša vprašanja. Proces, ki je za nas zanimiv je zaščita pred mrazom ter aktivnosti v pomladnem času. V pomladnem času se narava prebuja po dolgem zimskem spancu. Nekatere živali, ki zimo prezimijo, so dober napotek k naravnemu procesu prilagajanja pomladanskim razmerah. Seveda to lahko storijo zgolj osebe, ki so zato vešče. Gre za aktivnosti, ki so večini ljudem neznanka, preprosto zato, ker jih nimajo moč opazovati. V bistvu pa gre za prehranjevanje. Prehlad lahko tudi človek odpravlja s pravilno prehrano. Najbolj koristna je še predno nastopi prehlad. Poleg prehranjevanja mora biti človek dobro zaščiten pred naravnimi vplivi. V vseh letnih časih imamo zelo različne vlive. Poleg tega so vplivi lahko različni glede na okolico v katerih se nahajamo. V Sloveniji imamo pestro zbirko različnih naravnih okolji. Z gibanjem od enega do drugega naravnega okolja, lahko opazimo spremembe. Prehlad se v takih primerih zgodi, ker tujec ni prilagojen okolici oziroma hoče posnemati navade domačinov. Slednji so naravno prilagojeni razmeram v okolici. Zato jim vplivi iz okolice ne škodijo tako kot obiskovalcu iz tujih krajev.

Prehlad je nadloga, ki ima v naravnem zdravilstvu kar nekaj dobrih in priporočljivih učinkovin.

Leave a Reply