Posts | Comments | Email

Poslovne priložnosti na tujih trgih

Za podjetnike, ki poslujejo le na domačem trgu, hitro nastopijo določene omejitve, ki zatrejo potencial uspešno rastočega podjetja. Še posebej, če gre za majhen trg, na katerem hitro dosežemo vso zainteresirano ciljno publiko. V takšnih primerih je seveda smiselno nove priložnosti iskati v tujini – na tujih trgih je moč najti veliko potenciala, a seveda bo širitev v tujino prinesla tudi nove izzive.

Poslovanje na tujih trgih pomeni nekatere čisto konkretne spremembe. Že sama lokacija lahko veliko spremeni – lahko gre namreč za uvoz robe iz trećih zemalja, ki zahteva drugačne postopke in prinaša tudi nekatere dodatne stroške. Za razliko od poslovanja na domačem trgu prinaša uvoz robe iz trećih zemalja komplikacije, ki lahko močno otežijo uspešen vstop na nov trg.

Pred vstopom na tuji trg se je treba torej dobro pripraviti, predvsem pa prilagoditi na specifike novega ciljnega trga. Ne gre le za birokratske obveznosti in stroške, ki jih prinaša uvoz robe iz trećih zemalja – težavne so lahko tudi splošne značilnosti tujega trga in ciljne publike, na primer nakupovalne navade, jezikovne prepreke, razlike v zakonodaji … Najlažje se bo s temi težavami spopasti s pomočjo dobro utečenih poslovnih procesov, seveda tudi z urejeno logistiko. Podjetnik si lahko v takšnih primerih zelo pomaga z zanesljivimi partnerji, ki so strokovnjaki na različnih področjih. Logistični partner bo pomagal pri postopkih, kakršen je uvoz robe iz trećih zemalja in spremljevalni carinski postopki, seveda pa reši še mnoge druge zagate z organizacijo logistike. Pogosto nudijo takšni partnerji tudi uporabno svetovanje, posebej pomembno pa je to, da prevzamejo veliko zamudnih opravil in razbremenijo podjetje. Čeprav uvoz robe iz trećih zemalja in drugi postopki zahtevajo veliko pozornosti, bo za vse to poskrbel partner, podjetje pa se lahko brez skrbi posveti svoji primarni dejavnosti in na ta način poskrbi za uspeh na tujem trgu.

Leave a Reply