Posts | Comments | Email

Pohorsko vreme na Rogli

Pohorsko vreme na Rogli je pomembna informacija za obiskovalce v vsem letnem času.

Rogla se nahaja na nadmorski višini tisoč petsto metrov ter leži na južnem delu predgorja z imenom Pohorje. Vreme na tem območju ima svoje tipične značilnosti, ki se spreminjajo na podlagi številnih dejavnikov. Najbolj izraziti so nadmorska višina, lega, čas oziroma letni časi ter drugi dejavniki. Pohorje je predalpsko hribovje, ki ga omejujejo Dravska dolina na severu, Mislinjska dolina na zahodu, Ptujsko-Dravsko polje ter širše območje Rogle na jugu. Nadmorska višina sega od preko tisoč petsto do štiristo metrov. Pohorje ima na višjih legah tipično gorsko vreme, s prehodom na nižje lege se večajo vplivi subpanonskega vremena. Na Rogli je tako tudi sredi poletne pripeke temperatura komaj preseže dvajset stopinj Celzija, ter nudi prijeno temperaturno razliko v primerjavi z dolino. Mnogi zato v poletnih mesecih skrbno spremljajo kakšno vreme ima Pohorje. Pobeg iz razbeljene doline je prava sprostitev in osvežitev. Podobno mnoge pozimi zelo zanima kakšno vreme ima Pohorje. Predalpsko hribovje ima številna smučišča, ki nudijo vse do štirideset kilometrov prog. Kar je ob ugodni vremenski informaciji idealna priložnost za dnevni obisk smučišča. Poleg vremenskih razmer so zelo zaželene informacije o delovanju naprav, debelini snega, prevoznosti cest do smučišč in vse druge koristne informacije. Za zimsko vreme na območju predgorja Pohorje sta značilna dva pojava. Padavin je v začetku leta najmanj, sneg pa se obdrži najmanj tri mesece. V izjemnih sezonah pa se ohrani zimska odeja do sto petdeset dni. Smučišča so zgledno urejena, naprave večinoma obratujejo celo sezono, prometne povezave so odlične. Pohorje nudi obiskovalcem prijetno vreme tudi v drugih letnih časih, idealne razmere si lahko obiskovalci tudi individualno izbirajo. Med posameznimi območji je več kot tisoč metrov razlike v nadmorski višini, kar pomeni temu raznične vremenske razmere in značilnost.

Pohorsko vreme ima številne značilnosti in posebnosti, ki jih velja upoštevati za odlično počitniško izkušnjo.

www.rogla.eu/si/nacrtujte-obisk/vreme

Leave a Reply