Posts | Comments | Email

Pohodništvo ima veliko navdušencev

Pohodništvo ima veliko navdušencev .

Veliko navdušencev ima pohodništvo zaradi tradicije in dobrih učinkov za zdravje in dobro počutje . Pohodništvo je danes sodobna oblika človekove prastare aktivnosti. V davnih časih je bil človek nabiralec in lovec. Takrat je v želji po bojiš hrani in boljših razmerah za bivanje prehodil zelo velike razdalje. Pohodništvo je bilo takrat vir preživetja, ter samoumevno za kakovost življenja. Prehojene razdalje so bile velike, vendar so bile razdeljene na dnevno zelo različne razdalje. Glede na selitve narodov, ki so v najstarejših časih prehodili še za današnje čase velike razdalje, lahko rečemo, da so bili ljudje takrat nenehno na pohodu. Z razvojem se je človek ustalil, ter si zagotovil stalno bivališče. Povprečen človek je takrat prehodil bistveno manj kot njegovi predniki, ki so se ukvarjali z lovom in nabiralništvo. Velike razdalje so prehodil le nekateri posamezniki, katere je predvsem poklicna pot prisilila k premagovanju velikih razdalj. Druga skupina, ki se je ob stalnem naseljevanju ter manjši razdaljah večine, podajala na dolga pota so bili romarji ter pohodniki z zelo različnimi motivi. Sčasoma se je pohodništvo zreduciralo na zelo majhno število ljudi. Mesta so postajala vedno bolj natrpana, prehojene razdalje so se v povprečju zelo znižale. Začetki rekreativnega pohodništva segajo v devetnajsto stoletje, ko so se takrat napredni znanstveniki, zdravstvena stroka, ter nekateri napredno misleči posamezniki začeli zavedati pomena gibanja. V veliko primerih je šlo za premagovanje okostenelega razmišljanja, v drugih primerih pa so posamezniki zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih težav morali začeti bolj zdravo živeti. Tako imamo v Sloveniji pohodništvo kot del zdravljenja uveljavljeno že sredi devetnajstega stoletja. Takrat se je pohodništvo pridružilo drugim zdravstvenim metodam, katere so ljudem pomagale premagovati razne zdravstvene težave, bolezni in poškodbe. Pohodništvo se je do današnjih dni razvilo v pravo nacionalno rekreacijo.

Pohodništvo je v Sloveniji priljubljena oblika rekreacije in gibanja.

Več si preberite tukaj.

Leave a Reply