Posts | Comments | Email

Počitnice na Pohorju, gorsko razvajanje

Počitnice na Pohorju so gorsko razvajanje v objemu Pohorja.

Pohorje leži na severovzhodu Slovenije, pretežno je poraslo z iglastimi gozdovi. Naravna danost nudi priložnost za počitnice na Pohorju s številnimi možnostmi za preživetje prostega časa. Pohorje se nahaja na območju med reko Dravo, Dravsko-Ptujskim poljem, Dravogradom in Slovenj Gradcem, Mariborom In Slovenskimi Konjicami. Osrednji greben Pohorja teče v smeri vzhod-zahod, predalpsko gorovje meri v dolžino petdeset kilometrov. Površina naravnega okolja je velika ter nudi številne možnosti za počitnice na Pohorju. Sredi Pohorja se nahaja Rogla, ki je širom sveta znana po svojem naravno-klimatskem zdravilišču in rekreacijskem centru. Dostop je možen na več načinov, najsodobnejša povezava je preko sodobne avtoceste. Slovenske avtoceste so razdeljene na več odsekov, zardi specifične oblike jo imenujemo tudi slovenski avtocestni križ. Če pogledamo na zemljevid, bomo videli značilno obliko križa. Za počitnice na Pohorju je najboljša možnost najdaljši odsek slovenske avtoceste, uradno imenovan A1. Poteka od meje z Avstrijo na Šentilju, preko Maribora, Celja, mimo prestolnice, nadaljuje se preko Postojne in zaključi na slovenski Obali. Zaradi dolžine in povezave Slovenije od jugozahoda do severovzhoda, počitnice na Pohorju nudijo odlično potovanje. Na krak A1 slovenske avtoceste se je možno vključiti tudi preko preostalih krakov. Krak A2 bo povezuje slovenske dežele v smeri severozahod –jugovzhod. Preko njih so počitnice na Pohorju dostopne vsem obiskovalcem iz območja Dolenjske, Gorenjske ter drugih krajev ob sodobni prometnici A2. Hkrati pa tudi gostom iz sosednje Hrvaške ter drugih južnih dežel ter Avstrije, Italije, Nemčije in drugih severno ležečih dežel. Za vse je pomembno, da ne spregledajo izvoz Slovenske Konjice, ter oznake Zreče in nazadnje Rogla. Obstajata tudi povezavi iz Oplotnice preko Cezlaka in iz Rute preko Lovrenca na Pohorju.

Ne glede na izbrano in prevoženo pot, počitnice na Pohorju nagradijo vsakega obiskovalca z prijetnim naravnim okoljem.

Leave a Reply