Posts | Comments | Email

Otroško oblačilo, zahteva odgovorno izbiro

Otroško oblačilo izbiramo pozorno .

Pozorno otroško oblačilo izbiramo zaradi zahtev. Odlične lastnosti, ki jih otroško oblačilo ima so na eni stani tradicija. Na drugi strani pa je odlična otroško oblačilo podvržena razvoju in spremembam. V veliko primerih je otroško oblačilo spremenjena na zahtevno kupcev. Proizvajalci želijo, da bi bila njihova otroško oblačilo dobra in primerna za kupce. Kar pomeni, da morajo zahtevam kupcev slediti. Informacije o zahtevah po spremembah dobijo na razne načine. V klasičnih trgovinah se informacije posredujejo preko prodajalcev in prodajnih zastopnikov. Prodajni zastopniki pogosto obiskujejo prodajalne, kar pomeni, da so preko prodajalcev seznanjeni s spremembami v zahtevah. Prodajni zastopniki svoje izkušnje posredujejo razvojnemu oddelku, slednji pa se na podlagi lastnih ugotovitev odločijo za točno določene, kupcem primerne spremembe. Možnost sprememb lahko proizvajalci in njihov razvojni oddelek dobi na trgu. Konkurenca ima lahko model, ki je drugačen, sami ga nimajo v prodaji, dosega pa zanimiv tržni delež. To pomeni dobro motivacijo za razvojni oddelek. Spremembe se lahko zgodijo na novi generaciji obstoječega modela ali pa se odločijo za čisto nov izdelek. Verjetno najbolje pa je, če se odločijo za povsem nov izdelek. Kar pomeni, da ne posnemajo konkurence, ampak ustvarijo nek čisto nov izdelek na trgu. Običajno se na tak način ustvarijo novi trend, usmeritev se v marsičem spremeni, praktično proizvajalci odkrijejo novo tržno nišo. Takšna usmeritev je včasih odkritje proizvajalca, lahko pa je pogojena z zahtevami od zunaj. Velikokrat je oprema namenjena točno določeni aktivnosti. Ta aktivnost ima točno določene značilnosti in zahteve. dobra aktivnost je v veliko primerih pogojena z odličnostjo opreme. V primeru, da oprema ni odlična, aktivnost nima posebno dobrih možnosti za uspeh. Zato je za aktivnost pomembna dobra izbira. Največkrat je dobra izbira, preko katere je aktivnost dobra in izboljšana, izvedena z upoštevanjem osebnih zahtev ter splošno dobrih lastnost iz okolice.

Otroško oblačilo mora ustrezati.

Več 

Leave a Reply