Posts | Comments | Email

Optimizacija spletnih strani, kliče k razumnosti

Optimizacija spletnih strani danes vse bolj kliče k razumnosti .

Splet je danes uporaben na praktično vsakem koraku. Tehnologija, ki je bila nekoč domena redkih posameznikov je danes lahko v žepu vsakega navadnega smrtnika. Dejansko tudi je, čeprav velikokrat ni optimalno izkoriščena ali pa celo povsem neizkoriščena. Optimizacija spletnih strani izboljšuje iskalnike . Na eni strani imamo tiste, ki željo boljšo obiskanost za vsako ceno in ne drugi tiste, ki to preprečujejo. Nenehne aktivnosti na eni in drugi strani dosegajo določeno ravnovesje, ki je v danem trenutku najboljše za iskalnike. Optimizacija spletnih strani je temu primerno nagrajena za svoje delo na različne načine. Seveda si optimizacija spletnih strani vedno želi le najboljše, vendar včasih aktivnosti dosežejo nasprotje od želenega ali pa slabše od želenega. Optimizacija spletnih strani se s tem tudi uči in izpopolnjuje, saj le izkušnje, tako dobre kot slabe, pomenijo napredek in omogočajo izboljšanje. Aktivnosti, ki jih optimizacija spletnih strani izvaja so namenjene boljši obiskanosti določene spletne strani. Želja lastnikov spletnih strani je že pred začetkom določena in zastavljena. Optimizacija spletnih strani ima tako postavljen cilj in hkrati izziv. Cilji so različni in individualno zastavljeni, temu primerno je izziv bolj ali manj privlačen. Izziv je načeloma enak, le da se skozi čas in druge vplive spreminja. Dobri rezultati so največkrat doseženi z dobrim predvidevanjem. Dobro predvidevanje je možno predvsem na račun dobrega poznavanja preteklosti in prenosom trenda preteklosti v prihodnosti. Trend preteklosti govori o značilnosti preteklosti. Množica vsega, kar se je v preteklosti zgodilo, je v tem primeru strnjeno v nekaj besed. Slednje lahko v večji ali manjši meri veljajo tudi za prihodnost. V veliki meri je prihodnost enaka ali podobna za stvari, ki so klasične in imajo manj spremenljivk skozi čas. Obratno velja za stvari, ki so bolj podvržene spremembam.

Optimizacija spletnih strani se nadeja dobrega oziroma želenega obiska spletne strani.

Leave a Reply