Posts | Comments | Email

Obnovljivi viri energije

Dejstva, da se z našim podnebje nekaj dogaja, ne more zanikati nihče. Je za to krivo prekomerno izkoriščanje fosilnih goriv? V to ne moremo biti 100% prepričani in verjetno tudi nikoli ne bomo mogli biti, vendar koristi s tem sigurno nismo naredili.

Vendar varovanje okolja ni edini razlog za smiselnost uporabe obnovljivih virov energije, saj nam uporaba le-teh omogoča tudiprihranke pri porabi nafte in zato bodo zaloge zdržale dlje časa in jih bomo lahko izkoriščali v namene, za katere ne še ne poznamo primerne alternative.

Obnovljivi viri energije, kot so veter, sonce, biomasa, hidroenergija, geotermalna energija in energija plimovanja, se stalno obnavljajo z naravnimi procesi, kar pomeni, da jih bo pametni porabi ne bo nikoli zmanjkalo.

Kaj pa lahko naredimo doma za povečano uporabo obnovljivih virov? Če se ogrevamo na fosilna goriva lahko peč zamenjamo z tako, ki deluje na biomaso, na primer na lesne pelete, na hišo pa lahko dodamo še sončne kolektorje kolektorje, in tako izkoriščamo kar dva obnovljiva vira energije.

Comments are closed.