Posts | Comments | Email

Novo mesto, dolenjska prestolnica

Novo mesto je dolenjska prestolnica

Nahaja se sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju Krke. Novo mesto omejujejo Gorjanci, Ljuben, vzrastki Kočevskega Roga in Trška gora. Mesto je nastalo sredi štirinajstega stoletja, ko je avstrijski nadvojvoda Rudolf IV podelil mestu mestne pravice. Njegov uraden naziv Rudolfswerd je imel bolj priljubljeno alternativo Novo mesto, vedno pa je predstavljalo središče Dolenjske na upravnem, kulturnem, poslovnem, cerkvenem področju. Okolica je slikovita, Krka za mnoge velja kot najlepša slovenska reka, nezgrešljivi pa so dolenjski griči. Mestno jedro polkrožne oblike stoji na skalnatem apnenčastem polotoku, ki ga obliva reka Krka . Na tem mestu je slikovita reka ustvarila tri zaporedne rečne zavoje med katerimi so trije pomoli. Novo mesto je zraslo na najbolj izrazitem srednjem pomolu, druga dva pomola pa zarašča. Na zahodu leži Portovald, Ragov log pa na vzhodu. Najvišja točka naseljenega polotoka je Kapiteljski hrib, ki se na jugozahodni strani strmo spušča proti reki. Na tem delu je nastal Breg, verjetno najbolj slikovit del prestolnice Novo mesto. Sestavlja ga niz stanovanjskih stavb, ki so bile zgrajene na mestu ob koncu osemnajstega stoletja porušenega srednjeveškega obzidja. Življenje je na tem območju narekovala reka ter območje ob njem. Vsi poznamo koliščarje, vemo za značilnosti njihove kulture, glede na podobnost naravnih danosti lahko sklepamo, da se je podobna kultura razvila tudi na dolenjskem, Novo mesto je možna lokacija. Dokazov o tem še niso našli, zgovorni pa so ostanki žarnih grobišč. Slednja govorijo o kulturi, ki izhaja iz Sredozemlja, na območje dolenjske prestolnice jo je prineslo starodavno ljudstvo. Po vsej verjetnosti pomeni začetek trajnega naseljevanja območja. Bili so spretni v gradnji hiš iz kamna, lesa in zemlje, raznih obrti, ki so omogočale življenje. V okolici so priče življenja v bronasti dobi našli v kraških jamah.

Novo mesto večina ljudi pozna po klasični podobi naselja ob slikoviti reki Krki.

http://www.mojaobcina.si/novo-mesto/

Leave a Reply