Posts | Comments | Email

Nike, izziv nakupa

Nike je mnogim izziv nakupa .

Preko raznih virov informacij jim je znano, da je Nike vrhunska športna oprema . Zavedajo se, da vrhunski športniki zahtevajo najboljše. Športniki jih potrebujejo za doseganje boljših rezultatov. Ti so mogoči tudi z izboljšavami športne opreme. Kako intenziven je Nike razvoj kažejo predvsem rezultati športnikov oziroma ekip in njihovih rezultatov. Če se ozremo na se seznam športnikov oziroma ekip bomo videli, da gre za različne športne panoge, razlike pa se s tem zgolj dobro začnejo. Napredek, ki ga Nike dosega pri teh športniki oziroma športih, se slej ko prej znajde tudi na prodajnih policah. S tem pa ima rekreativec zagotovljeno vrhunsko ponudbo. Njena izbira je podobno kot pri vrhunskih športnikih možnost za napredek in napredovanja v rezultatih tako treninga kot tudi nastopov. Za kakšne spremembe gre je velikokrat dodobra opisano preko raznih virov, Nike nudi informacije o napredku na vseh pomembnejših virih informacij. Najbolj bogat z informacijami je njihov lasten vir, ki je že lep čas dostopen tudi globalno. S tem imamo pred nakupom možnost, da se dodobra spoznamo z novostmi. Ob nakupu nam bodo te lastnosti znane, brez težav bomo izbrali sebi najbolj primerno. Pri enako odmerjenem času bom tako lahko Nike izbrali bolje. Poleg omenjenih informacij, se lahko več časa nameni ostalim lastnostim. Predvsem so pomembne vse individualno primerne lastnosti, te so lahko zelo različne od splošno primernih. Splošno primerne so predvsem številka oziroma druge oznake primernosti fizičnim lastnostim uporabnika. Obstajajo pa tudi specifične lastnosti, ki so glede na fizične lastnosti uporabnika bolj ali manj različne glede na množici. Bolj različne so takrat, ko so takšne lastnosti redkost, manj pa takrat, ko jih imajo širše množice. Obstajajo primeri, ko se uporabniki glede primernosti modelov oziroma izvedb delijo na dve veliki skupine.

Nike je v tem primeru še posebej zelo pomembno izbrati prav.

Leave a Reply