Posts | Comments | Email

Namensko varčevanje za prihodnost

Namensko varčevanje je oblikovanje prihrankov za prihodnost.

Oblikovanje prihrankov je pomembno za doseganje ciljev. Vsak človek ima v življenju želje in cilje. Želje in cilje človek oblikuje na podlagi lastnih vzorcev, nekaj navdihov dobi iz okolice. Nekatere želje in cilji so nujni, saj brez njih ni mogoče normalno življenje. Druge želje in cilji niso nujni, so pa vsekakor dobrodošli in lahko bolj ali manj zaželeli. Razmejitev želja in ciljev med nujne in manj nujne je zelo pomembno. Na ta način človek razporeja svoje aktivnosti in jim daje večji ali manjši pomen, posledično so aktivnosti bolj ali manj nujne. Vsekakor je namensko varčevanje varna naložba, saj so privarčevana sredstva na voljo v skladu z dogovorom. Pri oblikovanju pogojev varčevanja je zelo pametno razmisliti o vseh predvidljivih in nepredvidljivih dogodkih. Namensko varčevanje lahko oblikujemo kot eno od varčevanj, lahko pa gre za edino varčevanje. V primeru, da je namensko varčevanje eno od varčevanj, lahko pogoje varčevanja temu primerno prilagodimo. Namensko varčevanje, ki je edino varčevanje mora biti bolj previdno oblikovano v pogojih varčevanja. Predvideti mora, da se lahko zaradi nepredvidljivih dogodkov namensko varčevanje za krajši ali daljši rok ne more ustvarjati. Namensko varčevanje, ki ni edino varčevanje teh težav načeloma nima oziroma lahko oblikuje pogoje, kateri namensko varčevanje naredijo neodvisno od nepredvidljivih dogodkov. Varna naložba je namensko varčevanja zaradi ureditev bančništva na naših tleh. To pomeni, da so vloge varčevalcev varne in zagotovljene po zakonu. Namensko varčevanje varčevalcem ponuja več možnosti. Za vlaganje se lahko odloči v različnih zaporednih časovnih obdobjih. Lahko se odloči za mesečno polaganje sredstev ali pa večkratna obdobja v mesecu. Možna je tudi prilagoditev časa varčevanja in vplačanih zneskov v določenem časovnem obdobju. Za dobro doseganje ciljev je dobrodošla tudi določitev višine vsakokratnega pologa sredstev.

Namensko varčevanje je varna naložba, ki omogoča doseganje zastavljenih življenjskih ciljev ali ciljev v življenju.

Leave a Reply