Posts | Comments | Email

Namensko varčevanje, načrtovanje in izvedba

Namensko varčevanje zahteva, da sta načrtovanje in izvedba dobro usklajeni .

Dobro uskladitev določa varčevalec sam na podlagi lastnih izkušenj. Za dobro izbrano namensko varčevanje je včasih dobrodošel tudi kašen zunanji vir informacij . Namensko varčevanje je namreč zalo različno, zato je dobro razmerje med odhodki in prihodki, dobro poiskat s čim obsežnejšim virom informacij. Včasih sami namensko varčevanje ne moremo izbrati najbolje, ker smo omejeni z lastnim razmišljanjem ter lastnim naborom informacije. Tuji viri, nam bodo namensko varčevanje lahko predstavil v drugi luči, s tujim razmišljanjem in tujim naborom informacije. Zelo dobrodošlo je, da namensko varčevanje oblikujemo na podlagi informacij in nasvetov svetovalcev. Svetovalci poznajo namensko varčevanje z več vidikov. Med drugim se z namenskim varčevanjem dnevno ukvarjajo, zato tudi poznajo zelo različne pristope, razloge, namene, motive ter vse druge lastnosti, katere jim dnevno sporočajo stranke. Pristopi so zelo različni, pogojeni z osebnostnimi lastnostmi. Za varčevanje se ljudje odločijo z različnimi razlogi. V veliki meri so odsev vseh spoznanj, ki so si jih ustvarili do današnjih dni. Razlogi za varčevanje se lahko ustvarijo z lastnim razmišljanjem, lastnimi izkušnjami, lahko pa jih je na namensko varčevanje opomnil dogodek iz okolici, ki je preko dejstev govoril o smotrnosti odločitve za namensko varčevanje. Nameni varčevanja so oblikovani za točno določeno storitev, izdelek ali kakšno podobno dobrino, katero varčevalec namerava pridobiti v prihodnosti. Motivi so največkrat varčevalne narave, kar pomeni, da se z odrekanjem ustvarja vire sredstev za prihodnost. Ob tem so motivi lahko splošne ali namenske narave. Splošne narave so tisti motivi, ko je varčevanje neka oblika varnosti za prihodnosti. Privarčevani vir sredstev omogoča varnost v prihodnost. Porabi pa se poljubno, za različne namene. Odvisno seveda o posameznika in njegove ocene smotrnosti določene dobrine. Slednje so zelo različne, naštejemo jih toliko kolikor je ocenjevalcev.

Namensko varčevanje je oblika ustvarjana virov prihodkov za prihodnost.

 

Več si preberite tukaj.

Leave a Reply