Posts | Comments | Email

Nakup delnic, večanje osebnih financ

Nakup delnic izboljšuje osebne finance .

Osebne finance so lahko v različnih oblikah. Najbolj likvidna oblika je gotovina, nakup delnic prav tako omogoča likvidnost. Ta je sicer manjša kot pri gotovini, ima pa druge prednosti. Gotovina izgublja vrednost skladno z inflacijo, kar pomeni, da v daljšem obdobju izgubi vrednost. Velikokrat se nam to zdi nemogoče, če pogledamo zgolj gibanje cen nekaterih vsakdanjih stvari bomo ugotovili, da je izguba večja kot smo si predstavljali. Obratno nam nakup delnic omogoča možen dvig cene ob prodaji. Za razliko od gotovine je sprememba lahko večja in hitrejša. Hkrati pa tudi varnejša oblika, saj je gotovina najbolj izpostavljena odtujitvi. Dobra lastnost vsakega investitorja je pametno načrtovanje in upravljanje prihodkov in odhodkov. Prihodki in odhodki so skozi čas spremenljivi. V času, ko človek postane samostojna oseba, so potrebe velike. Zagotoviti si mora samostojno bivanje, kar pomeni velik finančni zalogaj. V prihodnosti so potrebe po finančnih sredstvih odvisne od njegovega življenjskega sloga ter načina življenja. Pomembna lastnost investitorja je tudi dolgoročno planiranje. Zaveda se, da v prihodnosti ne bo mogel računati na enake sposobnosti, zato je nakup delnic možnost zagotovitve sredstev za omenjeno obdobje. Takrat bodo možnosti pridobivanje prihodkov manjše, potrebno bo računati z črpanjem premoženja. Slednje je ustvarjeno z varčevanjem oziroma plemenitenjem prihodkov. Na trgu nakup delnic ni nič posebnega, kupujemo jih podobno kot vse druge izdelke ali storitve. Pri primerjavi zna koga zmotiti prisotnost borznega posrednika, vendar imajo praktično enako vlogo prodajalci, prodajni svetovalci ali drugi posredniki pri pridobivanju blaga ali storitev. Borzi posrednik omogoča nakup delnic pred in po tem pa številne druge storitve. Obveščanje je ena pomembni storitev, ki je lahko izvršena posredno ali neposredno. S to storitvijo imetnik delnic prepoznava stanje na trgu ter možnosti za želene aktivnosti na finančnih trgih.

Nakup delnic plemeniti osebne finance preko pridobivanja lastniškega deleža v delniški družbi.

Leave a Reply