Posts | Comments | Email

Načrtovanje kariere, ni zahteven

Načrtovanje kariere ni zahtevno opravilo .

Vsaka oseba potrebuje profesionalno aktivnost za tako materialne kot tudi duhovne dobrine . Materialne dobrine mu omogočajo količinske, duhovne pa kakovostne učinke. Tako potrebuje človek streho nad glavo, hrano in podobno, vse pa je zaman, če na delovnem mestu, v družbi ni dobro sprejet. Da bo našel delo, ki izpolnjuje oba kriterija, obstaja veliko možnosti potrebno pa jih je izkoristiti. V prvi vrsti se mora človek zavedati, da ima svoje edinstvene osebne lastnosti, sposobnosti, dosežke, izkušnje, cilje, veščine in še marsikaj koristnega pri najprej kandidaturi, kasneje pa tudi pri opravljanju poklicnih dolžnosti. Zavedanje svojega potenciala je pomembno, saj lahko le tako izvede načrtovanje kariere. Veliko bolj kot si mislimo, je zavedanje pomembno ob neuspehih in raznih negativnih vplivih iz okolice. Človek je lahko sposoben, če mu okolica oziroma sodelavci mečejo polena pod noge ne bo mogel razviti sposobnosti, svoje načrtovanje kariere mora takim situacijam primerno prilagoditi. V takih primerih pomembno zavedanje svojih sposobnosti, ter analiziranje nastale situacije. Praktično ima v takih primerih dve možnosti : vztraja v okolju, ker upa, da bo lahko kljub začetnim težavam lahko dosegel vse kar načrtovanje kariere predvideva, ali poišče drugo načrtom primernejše okolje. Človek je namreč tekmovalno bitje, polena pod noge so predvsem značaj šibkega karakterja. Sposoben človek tega ne bo počel, ker se izkaže z znanjem in veščinami. Težko, vendar poizkusa vredno je načrtovanje kariere samostojnega tipa. To pomeni, da bo v celoti sposoben ustvariti izdelek ali storitev ter ustvarjeno tržiti. Izziv je velik, saj prinaša prednosti kot tudi slabosti. Za načrtovanje kariere je potrebno mešanica samozavesti in znanja, prednost je v veliki dodani vrednosti za osebo, slabost pa v konkurenčnosti okolja. Samozavest je tisti potencial, ki zna premagovati tudi najtežje ovire, znanje pa je osnova.

Načrtovanje kariere je dobra osnova za učinkovito plasiranje sposobnosti na trgu dela.

https://www.mojazaposlitev.si/

Leave a Reply