Posts | Comments | Email

Možgani, vseživljenjsko učenje

Možgani so organ, kateremu zelo koristi vseživljenjsko učenje .

Danes so možgani vedno bolj izpostavljeni neprestanemu dopolnjevanju znanj in veščin. Največ izpolnjevanja načeloma zahtevajo profesionalne dejavnosti , prostočasne lahko več ali manj. Več ali manj izpopolnjevanja je odvisno predvsem od možnosti, ambicioznosti ter številnih drugih dejavnikov. Nekatere odrasle osebe želijo preprosto iz dneva v dan napredovati ter pridobivati nova znanja na profesionalnem področju. Druge se raje prepustijo rutini, ter niso posebno aktivne na področju pridobivanja novih profesionalnih znanj. V praski pogosto zasledimo izraz pameten ali njegovo nasprotje. Pri tem velikokrat pozabljamo, da so možgani pridobili toliko sposobnosti, kolikor je človek na tem delal. Pameten človek se nihče ne rodi in preprosto postane, ampak je to oseba, ki veliko vlaga v izobraževanje na različnih področjih. Danes je vseživljenjsko učenje vedno bolj pomembno zaradi vedno bolj hitrega in obsežnega napredka znanosti, tehnologije ter drugih področji. V preteklosti so mnoge poklicne dejavnosti ostale večinoma nespremenjene od konca šolanja do upokojitve. Danes se za razliko pojavljajo konkretne spremembe na poklicnem področju v desetletju ali celo krajšem obdobju. Možgani pametne osebe so v tem primeru pridobili dodatno novo znanje, kar pomeni tudi več sposobnosti in možnosti. Drugih načinov preprosto ni, pomembno je tudi pridobiti delovne navade na področju učenja. Kdor znanje obnavlja in dopolnjuje sproti, ima večje možnosti za uspeh. Njegovi možgani so bolj razviti, ker imajo znanje se tudi manj pogosto srečujejo z raznimi miselnimi in drugimi ovirami. Bolje jih rešuje preprosto zato, ker ima zaradi novega in dodanega znanja na voljo več možnih rešitev. Pridobivanje znanja je možno na različne način, danes so zaradi sodobnih naprav nekateri načini tudi potisnjeni v ozadje. Pogosto danes možgani premalo obnavljajo bralne sposobnosti, saj sodobna tehnika nudi video in druge vsebine. To napako lahko odpravimo, da vzamemo pogosteje razno čtivo v roke.

Možgani so center živčevja pri vretenčarjih ter večini nevretenčarjev.

Več

Leave a Reply